Oddnes máme platný nový COVID automat. Vieme, aké opatrenia sa zmenili, až 9 okresov zmenilo farbu

  • Nový covid automat bude fungovať na regionálnom princípe
  • Prihliada sa na zaočkovanosť v jednotlivých okresoch
  • Tie okresy, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti, nebudú musieť prejsť do čiernej fázy
Covid automat
Covid automat, TASR/AP/Michel Euler Korona.gov/Nový automat
  • Nový covid automat bude fungovať na regionálnom princípe
  • Prihliada sa na zaočkovanosť v jednotlivých okresoch
  • Tie okresy, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti, nebudú musieť prejsť do čiernej fázy

Oddnes 16. augusta vstupuje do platnosti nový COVID automat. Pre zhoršujúcu sa epidemiologickej situácii bude deväť okresov v oranžovej fáze, vo fáze ostražitosti. Budú to Košice I-IV, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Poprad. Ostatné okresy ostávajú v zelenej farbe, vo fáze monitoringu.

Nový COVID automat vznikol najmä preto, aby sa nemuseli zavádzať celoslovenské opatrenia. Vyhlášky sa budú aplikovať na regionálnom princípe. Novinkou v tomto automate je aj to, že sa prihliada na zaočkovanosť jednotlivých okresov. Tie okresy, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti, nebudú musieť prejsť do čiernej fázy.

Ukazovateľ zaočkovanosti bude prihliadať na plnú zaočkovanosť rizikovej skupiny u ľudí nad 50 rokov. Každý okres sa teda bude posúvať o jeden stupeň COVID automatu nižšie za každých 10 % zaočkovaného obyvateľstva.

Covid automat/16.8.-22.8.
zdroj: Korona.gov/Nový covid automat/16.8.-22.8.

Naďalej platí, že aj v zelených okresoch je stále povinnosť mať na sebe rúško v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri, rovnaké opatrenie platí aj pre okresy v oranžovej fáze. V mestských hromadných dopravách a taxíkoch rovnako platí povinnosť mať na sebe respirátor alebo rúško.

Ľudia sa delia na tri „skupiny“: len pre plne zaočkovaných, pre tzv. skupinu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia), alebo v režime „základ“, čiže pre všetkých bez rozdielu. 

Hromadné podujatia sa líšia v tom, pre akých ľudí budú organizované

Kompletne zaočkované osoby sú bez limitu v zelenej aj v oranžovej fáze. Obmedzenia nastávajú pre takzvaných OTP – očkovaných, testovaných, prekonaných nie viac ako 180 dní. V zelenej fáze budú títo ľudia na hromadných podujatiach maximálne do počtu 5 000 ľudí, v exteriéri a 2 500 v interiéri. V oranžovej fáze je pre OTP povolená kapacita maximálne do 1 000 a v interiéri do 500 ľudí.

Ak sa niektorý okres dostane do čiernej fázy, hromadné podujatia sú pre ľudí bez covid pasu zakázané.

Svadby, kary, oslavy, večierky

Pre kompletne zaočkovaných v zelenej fáze platí, že na oslavy, svadby, kary a hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania sa bude môcť naraz zísť 400 ľudí v interiéri a 800 v exteriéri, avšak je povinné mať zoznam všetkých účastníkov.

Oranžová fáza povoľuje kapacitu 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri. Rovnako je povinný zoznam účastníkov.

OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia) v zelených okresoch môžu byť na vysoko rizikových aktivitách, akými sú svadby, oslavy a večierky maximálne 200 v interiéri a 400 v exteriéri. V oranžových okresoch v prípade skupiny OTP bude v interiéri povolených najviac 50 hostí, v exteriéri 100.

V prípade väčšiny verejných služieb, bohoslužieb nebudú pri plnej zaočkovanosti návštevníkov platiť žiadne kapacitné obmedzenia nie len v zelených, ale ani v oranžových okresoch. Pre skupinu OTP platia prísnejšie opatrenia, nie však také, aké by platili v čiernych okresoch.

Fitness a reštaurácie

Kompletne zaočkovaní budú mať do fitness centier neobmedzený prístup v zelenej aj v oranžovej fáze. OTP majú obmedzenie v počte osôb už aj v zelenej fáze. Tých môže byť v miestnosti naraz len 50 alebo musí byť dodržaných minimálne 15 m² na jednu osobu. V oranžovej fáze je tento počet obmedzený na 20 ľudí.

Aj pri reštauráciách si budú musieť majitelia zvoliť, akú skupinu ľudí pustí do svojho podniku. Buď bude od hostí vyžadovať doklad o zaočkovaní, alebo doklad o negatívnom teste či doklad o prekonaní ochorenia COVID-19. Má na výber aj tretiu možnosť, dnu môže pustiť kohokoľvek bez ohľadu na to či zaočkovaný je, alebo nie je.

V zelených okresoch sa zaočkovaní hostia môžu stretávať v reštauráciách bez akýchkoľvek obmedzení. V oranžových okresoch môžu však pri jednom stole maximálne štyri osoby v interiéri a medzi stolmi musia byť dodržané dvojmetrové rozostupy. Pre OTP skupinu platia rovnaké pravidlá. Avšak ľudia bez covid preukazov majú v oranžových okresoch povolené sedieť len na terase.

Kultúrne podujatia

Schválený semafor pre kultúrne podujatia nadväzuje na všeobecný COVID automat. Okrem divadelných a audiovizuálnych predstavení či koncertov rieši aj osobitné podmienky školských predstavení. Tanečné zábavy, plesy, jarmoky a podobné spoločenské podujatia sa budú naďalej riadiť všeobecnou úpravou hromadných podujatí.

Podľa schváleného semaforu sú v III. stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, povolené len podujatia pre kompletne zaočkovaných (KZ) s kapacitou návštevníkov v interiéri či exteriéri maximálne do 100 ľudí. Podujatia pre osoby, ktoré sú očkované, testované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní (OTP), sú zakázané.

Od bordovej fázy sú podujatia pre KZ bez limitu a povoľujú sa aj podujatia pre OTP. V tomto II. stupni ohrozenia sa môžu konať podujatia iba na sedenie. Kapacita môže byť zaplnená na 50 percent s tým, že v interiéri môže byť maximálne 150 a v exteriéri 200 ľudí.

Zdroje: Korona.gov.sk, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá