Odborníci bijú na poplach. Sme najcentralistickejšia krajina v EÚ? Reforma regiónov má potenciál objaviť „ropu“ na Slovensku

Bude sa meniť volebný systém na Slovensku? Prečo sa regionálne problémy neustále prehlbujú? Sú riešením dotácie, alebo štrukturálne reformy? Je podpora rozvoja regiónov dostatočná?

Na tieto závažné otázky diskutovali odborníci na 3.ročníku konferencie FUTUREGION 2021. Pozvanie prijali Juraj Karpiš, ekonóm INESS, Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI SR, Peter Báthory, predseda iniciatívy Diaľnica na Zemplín, Daniel Kojnok, zakladateľ iniciatívy “Výkrik z regiónov!”, Radim Dvořák, zastúpenie Európskej komisie v SR, regionálni podnikatelia, primátori a starostovia ako zástupcovia regionálnych samospráv, občianski aktivisti a ďalší.

REFORMA JE NEVYHNUTNÁ

Konštruktívna diskusia poukázala na závažnosť problémov v regiónoch a na nevyhnutnosť reformných krokov v tejto oblasti. „Mám pocit, že toto je najdôležitejšia reforma na Slovensku. Kým nedáme právomoci a financie regiónom, tak sa zmena nepodarí. Táto reforma má potenciál objaviť „ropu“ na Slovensku,“ zdôraznil Juraj Karpiš, ekonóm INESS.

NAJCENTRALISTICKEJŠÍ ŠTÁT EÚ ?

Väčšina diskutérov sa zhodla na tom, že Slovensko patrí medzi silne centralisticky riadený štát, ak nie dokonca najcentralistickejší z pomedzi všetkých štátov EÚ. „Rozhodovať o problémoch napríklad na Zemplíne nemôžu úradníci z Bratislavy. „Každý región má svoje špecifické problémy a iba ľudia, ktorí tam žijú ich vedia pomenovať a majú najlepšiu predstavu o ich riešení,“ dodal Karpiš.

V minulosti v Novohrade zasadala župa, patrili sme medzi najrozvinutejšie regióny dnešného územia Slovenska, teraz sme na opačnom konci. Nie sme menej rozvinutý región, sme zanedbaný región,“ povedal Daniel Kojnok ml. z Centra rozvoja inovácií. Zmena je nevyhnutná, aby mladí neodchádzali. „V meste sa robil prieskum so stovkami študentov stredných škôl. Závery sú alarmujúce. Až 95 percent z nich plánuje po skončení školy odtiaľto odísť,“ skonštatoval Kojnok ml.

Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe štrukturálnych reforiem, ako napr. daňové rozlíšenie regiónov, zmena volebného systému na viac volebných obvodov, ale aj zásadné posilnenie politiky súdržnosti v rámci Operačného programu Slovensko, ktorá spočíva vo vyrovnávaní regionálnych rozdielov.

Výstupom konferencie je posolstvo, že reforma regiónov nie je len nevyhnutnosť, ale aj príležitosť pre Slovensko! Príležitosť pre hospodársky rast celého Slovenska. Príležitosť pre nediskrimináciu ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch. A príležitosť pre zdravú súťaž medzi regiónmi.

Záznam konferencie FUTUREGION 2021:  https://youtu.be/J2k0vcU4X1Q

 

Zdroj info: Tlačová správa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie