Ohro­mu­jú­ce mini­ma­lis­tic­ké foto­gra­fie, kto­ré nepot­re­bu­jú veľa, aby zau­ja­li

vedelisteze.sk / 14. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vo sve­te, kde den­ne pri­jí­ma­me mno­ho infor­má­cií, je prí­jem­né si nie­ke­dy len tak sad­núť a veno­vať svo­ju pozor­nosť iba jed­né­mu bodu. Žiad­ne zby­toč­né detai­ly. Len ty a jed­no­du­chosť.

V člán­ku ti pri­ná­ša­me ohro­mu­jú­ce foto­gra­fie, kto­ré netre­ba veľ­mi obšír­ne popi­so­vať, či vysvet­ľo­vať. Svo­jou jed­no­du­chos­ťou si ťa pod­ma­nia a dúfa­me, že pri ich poze­ra­ní v tebe vyvo­la­jú kľud a pokoj.

444505-1000-1457808129-1979087_620815668013493_8883594411855748009_oimg: via brightside.me

444555-1000-1457808129-1978505_622822034479523_6585019703123117138_oimg: via brightside.me

444605-1000-1457808129-1506109_708429505885572_443615179654063611_oimg: via brightside.me

444705-1000-1457808129-0img: via brightside.me

444955-1000-1457808129-minimalism-birds-backgroundimg: via brightside.me

445005-1000-1457808129-1396920_579375555431776_51529705_oimg: via brightside.me

445055-1000-1457808129-x9dhnghapesimg: via brightside.me

445105-1000-1457808129-10431384_733986506663205_2202746415080759055_oimg: via brightside.me

445155-1000-1457808129-10353491_712878812107308_4311673606106929662_oimg: via brightside.me

445355-1000-1457808129-10256862_707302122664977_6100313625364524122_oimg: via brightside.me

445405-1000-1457808129-10333734_708903632504826_3992233385026753469_oimg: via brightside.me

445455-1000-1457808129-1269072_560974863938512_1184480811_oimg: via brightside.me

445505-1000-1457808129-11409984854_6c4b712664_oimg: via brightside.me

445555-1000-1457808129-1120010_545753435460655_1589184161_o1img: via brightside.me

445605-1000-1457808129-10497893_687475541288443_16279008918267101_oimg: via brightside.me

10452010-r3l8t8d-1000-tumblr_ncvigfdtrq1r99kxno1_1280img: via brightside.me

10553641_735937729801416_885620283981633654_oimg: via brightside.me

vedelisteze

zdroj: http://vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)