Orien­tuj sa v per­for­man­ce mar­ke­tin­gu!

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Zo Slovenska

Star­ti­tup ti v spo­lu­prá­ci s PARA­VAN INTE­RAC­TI­VE pri­ná­ša pre­hľad o tom, ako fun­gu­je per­for­man­ce mar­ke­ting v roku 2016! Nene­chaj si to ujsť a zis­ti, ako pri­lá­kať zákaz­ní­kov.

nakupny-proces-vs-performance-marketing-infografika

Info­gra­fi­ku pre teba pri­pra­vil para­van inte­rac­ti­ve — onli­ne reklam­ná agen­tú­ra.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com

Pridať komentár (0)