Orien­tuj sa v per­for­mance mar­ke­tingu!

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Zo Slovenska

Star­ti­tup ti v spo­lu­práci s PARA­VAN INTE­RAC­TIVE pri­náša pre­hľad o tom, ako fun­guje per­for­mance mar­ke­ting v roku 2016! Nene­chaj si to ujsť a zisti, ako pri­lá­kať zákaz­ní­kov.

nakupny-proces-vs-performance-marketing-infografika

Info­gra­fiku pre teba pri­pra­vil para­van inte­rac­tive — online reklamná agen­túra.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com

Pridať komentár (0)