Pek­ne ule­te­ná vychy­táv­ka v podo­be mača­cí­ch…

Kika Besedičová / 26. októbra 2014 / Lifehacking

Spo­loč­nos­ti Axent Wear zís­ka­la v cro­wd­fun­din­gu už viac ako 800 tisíc dolá­rov na slú­chad­lá, kto­ré vyze­ra­jú ako mača­cie uši. Okrem toho, že doká­že pre­hrá­vať hud­bu, nedo­ká­že Axent Wear doko­py nič. Je ale vyba­ve­ný LED svet­la­mi, na výber majú zákaz­ní­ci z mod­rej, čer­ve­nej, zele­nej a fia­lo­vej varian­ty. Ako klu­bo­vý dopl­nok je to mega šupa, no tam to asi začí­na a kon­čí. :)

 

Jeden pár vyjde na 150 dolárov. Z toho 115 dolárov je cena za samotná slúchadiel, zvyšných 35 dolárov zhltnú dane a poštovné. Za slúchadlami je tím dvoch absolventiek školy University of California, Berkeley a ich pôvodným cieľom bolo vybrať 250 tisíc dolárov.

Ak by si snáď niekto nevybral zo základnej ponuky, ponúkajú študentky z Axent Wear možnosť nechať si vyrobiť mačacie slúchadlá priamo na mieru. V takom prípade si ale pripravte 2-10 tisíc dolárov, pričom cena je závislá na tom ako náročné požiadavky vznesiete. How cool, not? :)

Zdroj: start-up

Pridať komentár (0)