Počet žijúcich orangutanov sa v tejto africkej krajine rapídne znížil. Pytliactvo je na výraznom vzostupe

  • Pytliactvo sa v tejto oblasti rozmohlo predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach.
  • V dôsledku toho sa tu počet žijúcich orangutanov bornejských znížil až o polovicu.
11051124506_accd5a474a_k
flickr.com / Travelbag
  • Pytliactvo sa v tejto oblasti rozmohlo predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach.
  • V dôsledku toho sa tu počet žijúcich orangutanov bornejských znížil až o polovicu.

Štúdia, ktorá sa doteraz najkomplexnejšie zaoberala konkrétnymi číslami žijúcich orangutanov na ostrove Borneo, prišla s nie príliš potešujúcim výsledkom. Napriek tomu, že hlavne posledné polstoročie bolo vyvíjané zvýšené úsilie na ich ochranu, ich počet sa rapídne znížil. Zistilo sa, že v období rokov 1999 až 2015 došlo k úbytku týchto zvierat o viac ako 100 000.

Najnovšia správa, ktorá bola publikovaná v časopise Current Biology s podporou 38 medzinárodných inštitucií, pritom prišla s dvoma zaujímavými informáciami, ktoré môžu pôsobiť ako paradox. Na jednej strane sa síce zistilo, že na tomto ostrove žije omnoho viac orangutanov, než by si ktokoľvek dokázal predstaviť, no na strane druhej, dokážu aj omnoho rýchlejšie miznúť. Čo sa však s nimi deje?

Nie je žiadnym prekvapením, že veľa zvierat mizlo predovšetkým v odlesnených oblastiach dažďového pralesa, ktoré boli zmenené v prospech poľnohospodárskeho využitia. Miesta, ktoré sa mohli kľudne nazvať ich domovom, boli zničené a zrovnané so zemou. Následne sa však prišlo na to, že ešte viac alarmujúce čísla boli zaznamenané v tých častiach dažďového pralesa, ktoré boli v tomto ohľade nedotknuté. Preto sa autori správy domnievajú, že na ich úbytok ma najväčší vplyv rozmáhajúce sa pytliactvoodchyt mláďat za účelom nelegálneho obchodovania.

Dlho panoval názor, že tento druh orangutana je veľmi citlivý na podmienky, v ktorých dokáže prežiť, a preto si vyžaduje prostredie nedotknutých, najstarších dažďových pralesov. Ukázalo sa však, že to nie je tak celkom pravda. „Prišli sme na to, že orangutany sa vyskytujú aj v iných oblastiach a dokážu prežiť aj vo viac degradovaných lesných oblastiach, či dokonca aj na niektorých plantážach,“ vysvetľuje hlavná autorka Maria Voigt. Sú teda odolnejšie voči podmienkam nového prostredia a dokážu mu dokonca prispôsobiť aj svoju stravu.

Je však smutné, že hoci ide o pozitívnu správu, nič z toho nepomôže, pokiaľ sa človek rozhodne týmto zvieratám účelovo ubližovať. „Orangutany sú druhom, ktorý sa chová len veľmi pomaly. Viaceré štúdie naznačujú, že ak sa ročne odstráni čo i len 1 zo 100 dospelých orangutanov, tento druh bude mať vysokú pravdepodobnosť vyhynutia,“ uviedol Serge Wich, spoluautor danej správy.

Potešujúcou správou však zostáva fakt, že s ohľadom na dobrú adaptáciu orangutanov ich existuje omnoho viac, ako si ľudstvo doteraz myslelo. Preto možno veriť, že tento druh nevyhynie, avšak iba za predpokladu, že sa dokáže zabezpečiť vysoká ochrana tých zvierat, ktoré žijú v rámci národných parkov.

Zdroj: iflscience.com, independent.co.uk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech