Podnikateľka Slovenska a AJ TY v IT idú v 19. ročníku súťaže do spolupráce a vzájomnej podpory. Ženský Tech Startup je novou kategóriou pod ich spoločnou hlavičkou

  • Ženy podnikajú a sú kreatívne vo všetkých oblastiach, ale predsa len sú odvetvia, ktoré sú aj vďaka kultúrnym stereotypom,  dlhodobo považované za mužskú doménu. A nielen to
  • Lucia Veselská pripomína, že aj samotné podnikanie ako aktivita je považovaná, bohužiaľ často aj samotnými ženami za mužskú aktivitu
  • To má potom vplyv na to ako okolie vníma podnikateľky, ktoré sa rozhodnú realizovať svoj nápad a začnú podnikať
BeFunky-collage (4)
Unsplash
  • Ženy podnikajú a sú kreatívne vo všetkých oblastiach, ale predsa len sú odvetvia, ktoré sú aj vďaka kultúrnym stereotypom,  dlhodobo považované za mužskú doménu. A nielen to
  • Lucia Veselská pripomína, že aj samotné podnikanie ako aktivita je považovaná, bohužiaľ často aj samotnými ženami za mužskú aktivitu
  • To má potom vplyv na to ako okolie vníma podnikateľky, ktoré sa rozhodnú realizovať svoj nápad a začnú podnikať

„Je dokázané, že najlepšie výsledky  dosahujú tie  firmy a spoločnosti, kde je základom  a prirodzenou súčasťou ich biznis modelu diverzita, čo v preklade znamená, že v spoločnosti pracujú, alebo podnikajú muži, ale rovnako aj ženy. Prináša to nielen väčšiu akceleráciu v uplatňovaní inovácií a tým aj konkurencieschopnosť a zisk, ale ženy majú vplyv na kultúru riadenia, etický  a sociálny rozmer podnikania, či už k svojmu okoliu alebo vo vnútri firmy,“ tvrdí riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska Lucia Veselská, ktorá mimochodom prvé pracovné skúsenosti nadobudla na Katedre informačných technológií Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Zároveň zdôrazňuje, že cieľom súťaže Podnikateľka Slovenska, ktorej 19. ročník  už je vyhlásený, nie je len oceňovať úspešné podnikateľky, ale v prvom rade podporiť ženy v rozhodnutí podnikať  a  spolu s  nimi objaviť  a rozvinúť ich potenciál tak, aby samé seba nespochybňovali.

Ženy podnikajú a sú kreatívne vo všetkých oblastiach, ale predsa len sú odvetvia, ktoré sú aj vďaka kultúrnym stereotypom,  dlhodobo považované za mužskú doménu. A nielen to. Lucia Veselská pripomína, že aj samotné podnikanie ako aktivita je považovaná, bohužiaľ často aj samotnými ženami za mužskú aktivitu, čo má potom vplyv na to ako okolie vníma podnikateľky, ktoré sa rozhodnú realizovať svoj nápad a začnú podnikať. Hoci stúpa počet podnikateliek, stále sa stretávame s tým, že ich do troch rokov končí viac ako mužov, na čo má vplyv aj predstava o tradičnej úlohe ženy. „Podľa môjho názoru sa úloha ženy – matky a podnikateľky nevylučuje, len treba vytvoriť ženám také podmienky a podporu, aby dokázali tieto role skĺbiť a nie sa medzi nimi rozhodovať,“ dodáva.

Práve v  oblasti podpory,  vytvárania podmienok a pozitívnej publicity si je blízka súťaž Podnikateľka Slovenska s aktivitami občianskeho združenia AJ TY v IT, ktoré podporuje dievčatá a ženy na ich ceste do technickej oblasti. Zároveň odstraňuje v spoločnosti predsudky ohľadom IT profesie ako domény mužov a samozrejme aj stereotypné vnímanie, že IT a matematika  je niečo ťažké a nevhodné pre dievčatá.

„Slovensku uniká obrovské množstvo potenciálu skrytého v ženách, ak im nedáme príležitosť a priestor realizovať sa v technickej oblasti. Majú na to všetky predpoklady, limitujú ich však predsudky a spoločenské nastavenie, ktoré ženu „škatuľkuje“ do prác a pozícií mimo IT oblasť,“ uviedla Petra Kotuliaková, zakladateľka a riaditeľka Aj Ty v IT.

Obe strany sa zhodli na tom, že  IT oblasť je napriek predsudkom paradoxne tá, ktorá rovnako ako podnikanie, umožní ženám sa uplatniť. Okrem toho je zaujímavo finančne ohodnotená. Špecifickosť IT je aj v jeho flexibilite, čo umožňuje spojiť rodinu s prácou. V neposlednom rade IT sektor sa stále rozvíja  vo všetkých odboroch. Rovnako aj každá podnikateľka, ktorá sa rozhodne realizovať svoj nápad má réžiu svojho pracovného aj osobného života vo svojich rukách a nemusí čakať kým ju niekto zamestná. Naopak, ešte ako podnikateľka môže vytvárať nové pracovné miesta.

Čo  majú teda podnikateľka  a ITčkárka spoločné?  Obe musia prekonávať predsudky okolia, a zároveň potrebujú podporu, aby prekonali strach z neznámeho, aby si verili a dokázali sa realizovať aj napriek kultúrnym stereotypom. Projekty ako Podnikateľka Slovenska a AJ TY v IT vidia  v ženách obrovský nevyužitý potenciál, či už ako v podnikateľkách, alebo ženách ktoré pracujú, alebo podnikajú v IT sektore. „Preto chceme aby ženy nad svojím rozhodnutím nielen  rozmýšľali, ale ho aj  aj realizovali. Som rada, že v 19. ročníku súťaže začíname spoluprácu s organizáciou Aj TY v IT, a to nielen vo vzájomnej podpore, ale prinášame aj novú kategóriu, na ktorej spoločnej s Aj TY v IT participujeme, a tou je  Ženský Tech Startup,“ dodáva riaditeľka súťaže.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech