Por­no vo ves­mí­re? S Porn­hu­bom mož­no rea­li­ta!

Peter Lastovecký / 11. júna 2015 / Lifehacking

Na cro­wd­fun­din­gu sa sna­ži­lo rais­nuť penia­ze už kade­čo. Tajom­stvom úspe­chu je, aby o to mala záu­jem čo naj­väč­šia cie­ľo­vá sku­pi­na. Por­no strán­ky tvo­ria nema­lú časť obsa­hu dneš­né­ho inter­ne­tu a prá­ve ten­to fakt sa sna­ží využiť jed­na z nich.

 

 

Porhub pred pár dňami spustil kampaň na stránke Indiegogo, kde si sali za cieľ vyzbierať 3 400 000 amerických dolárov. Do tejto chvíle im prispelo už asi 500 zvedavcov sumou skoro 10 000 dolárov. 60% z cieľovej sumy tvorí samotný let. V prípade úspechu sa zaviazali, že na obežnú dráhu zeme vyšlú dvoch „hercov“, Evu Loviu a Johnyho Sinsa, ktorý budú skúmať ako sa správa ľudské telo pri tejto krásnej činnosti v stave bez tiaže.

Svojím príspevkom nielenže umožnite realizovať túto misiu, ale ako to býva pri týchto zbierkach si kupujete aj určitý balíček, ktorého obsahom sú rôzne benefity. Líšia sa od výšky dotovanej sumy, od drobnosti ako vzhliadnutie 24 hodín vopred, cez nálepky, tašky, HD kópie videa, vstupenky na uvádzaciu party až po ten najdrahší v hodnote 150 00 $, za ktorý dostane jeden prispievateľ všetko spomenuté, v rátane dvoch kusov skafandrov, v ktoré budú mať na sebe herci zrejme iba chvíľu na začiatku videa.  

Tak ruku na srdce! Koľko z Vás by si to pozrelo, alebo ste už prispeli? :)

 

 

zdroj: indiegogo

Pridať komentár (0)