Powerp­lay Mana­ger je naj­rých­lej­šie ras­tú­cou tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou na Slo­ven­sku

Martin Kráľ / 27. októbra 2015 / Tools a produktivita

Delo­it­te posled­ný štvr­tok zve­rej­nil výsled­ky reb­ríč­ka päť­de­sia­ti­ch naj­rých­lej­šie ras­tú­ci­ch tech­no­lo­gic­ký­ch spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe za rok 2014. Zo slo­ven­ský­ch spo­loč­nos­tí sa v reb­ríč­ku CE Tech­no­lo­gy Fast 50 umiest­ni­li tri spo­loč­nos­ti a dve fir­my sa umiest­ni­li v sprie­vod­ný­ch reb­ríč­ko­ch. Delo­it­te zosta­vu­je reb­rí­ček na zákla­de ras­tu výno­sov firiem za posled­ný­ch päť rokov.

 

Vlani bolo tempo zmien medzi najrýchlejšie rastúcimi technologickými spoločnosťami v strednej Európe veľmi rýchle. Priemerná miera rastu 50 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností sa zvýšila zo 671 % na 698 %. Popredné miesta v rebríčku opäť obsadili softvérové spoločnosti (26 spoločností), po nich nasledujú internetové (12 spoločností) a spoločnosti zo sektoru telekomunikácií/sietí (6 spoločností). Viac ako polovica firiem sa v rebríčku umiestnila po prvýkrát.

 

Na čele stredoeurópskych nováčikov je maďarská internetová realitná firma Szallas.hu, ktorej päťročná miera rastu výnosov dosiahla 2 259 %. Po nej nasleduje poľská finančná porovnávacia webová stránka Comperia.pl (1 962 %), ktorá postúpila zo štvrtého miesta v roku 2013. Ďalšie tri miesta tiež patria nováčikom; ide o High Tech Engineering Center zo Srbska (1 777 %); ITNT – rumunskú spoločnosť  zameranú na vývoj softvérov (1 433%) a Netguru – poľskú agentúru na vývoj webu (1 386 %).

 

Tím Powerplay Manager

 

Zo slovenských spoločností sa v rebríčku Technology Fast 50 najlepšie umiestnila internetová spoločnosť Powerplay Manager, s.r.o., ktorá ako nováčik obsadila 35. miesto v stredoeurópskom rebríčku. Za posledných päť rokov (2009 – 2013) vykázala najsilnejšiu mieru rastu tržieb vo výške 422 %. Druhá slovenská priečka patrí internetovej spoločnosti WebSupport s.r.o. (36. miesto) s mierou rastu tržieb 417 %. Trojicu uzatvára softwérová firma Innovatrics, s.r.o. (44. miesto) zameraná na riešenia pre biometrické aplikácie. Firma dosiahla za posledných päť rokov 344-percentný rast tržieb.

 

Špeciálne kategórie

Tohtoročným víťazom v kategórii Vychádzajúce hviezdy (Rising Stars) je maďarská softvérová spoločnosť zameraná na mobilné aplikácie Distinction s trojročnou mierou rastu výnosov 2 746 %.

Za Slovensko sa na 7. mieste v rebríčku umiestnila internetová spoločnosť Visibility, s.r.o. zameraná na online marketingové aktivity s 370-percentným rastom tržieb. V kategórii Vychádzajúce hviezdy spoločnosť Deloitte hodnotí mladé spoločnosti, ktoré sa vyznačujú veľkým potenciálom, ale na trhu pôsobia príliš krátko na to, aby splnili kritérium hlavnej kategórie.

Do kategórie Veľká päťka (Big Five) sú zahrnuté tie rýchlo rastúce spoločnosti, ktoré sú príliš veľké, aby mohli súťažiť za rovnakých podmienok, pokiaľ ide o rast výnosov, s menšími firmami rebríčka Fast 50. Na čele tejto kategórie je už druhý rok po sebe poľská počítačová spoločnosť goclever.com (777 %), ktorá sa v hlavnej kategórii rebríčka Fast 50 umiestnila na 17. priečke.

Slovensko v tejto kategórii aj tento rok zastupuje spoločnosť ESET, ktorá sa v rebríčku umiestnila už dvanásty rok. Za posledných päť rokov dosiahla spoločnosť rast 274 %.

 

CEO Visibility - Juraj Sasko

 

Zastúpenie krajín

V tohtoročnom rebríčku Fast 50 sa umiestnili spoločnosti z desiatich krajín: Poľsko (17), Maďarsko (10), Rumunsko (6), Chorvátsko (4), Česká republika, Litva a Slovensko (po 3 spoločnostiach), Srbsko (2), Bulharsko a Estónsko (po jednej spoločnosti). Hoci priemerná miera rastu spoločností, ktoré sa umiestnili v rebríčku Fast 50, v roku 2014 dosiahla 698 %, čo je zvýšenie oproti 671 % v minulom roku, je to stále výrazný pokles v porovnaní s priemernou mierou rastu 1 026 % dosiahnutou v roku 2012.

 

O rebríčku

Rebríček Technology Fast 50 v strednej Európe hodnotí najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti na základe rastu ich výnosov za päťročné obdobie. V rebríčku za rok 2013 sa analyzovali výnosy za roky 2009 – 2013. Rast výnosov sa počíta v lokálnej mene.

 

zdroj: deloitte.sk, foto: teenit.sk, visibility.sk

Pridať komentár (0)