Pozri sa na palu­bu naj­lu­xus­nej­šie­ho lie­tad­la

vedelisteze.sk / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Máš na účte pár mili­ó­nov a nevieš, čo s nimi? Tu je náš typ… Ten­to krá­sa­vec, Air­bu­su A380, pat­rí letec­kej spo­loč­nos­ti Eti­had Air­wa­ys, a tá dovo­li­la rus­kej foto­graf­ke Mari­ne Lyst­se­va nahliad­nuť do jeho útrob. Jej foto­gra­fie zachy­tá­va­jú luxus, až je ťaž­ké uve­riť, že fot­ky vznik­li v lie­tad­le.

998455-1000-1449738718-0_e2eec_2b1bdcc_origfoto:files.brightside.me

Vlaj­ku a erb Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov nahra­di­li geomet­ric­ké tva­ry.

998905-1000-1449738718-0_e2f15_38685291_origfoto:files.brightside.me

Lie­tad­lo má dve poscho­dia a je roz­čle­ne­né do eko­no­mic­kej trie­dy, biz­nis trie­dy, prvej trie­dy a “resi­den­ce”.

999005-1000-1449738718-0_e2f06_a3a22a9f_orig-1foto:files.brightside.me

998605-1000-1449738718-8foto:files.brightside.me

998755-1000-1449738718-the_residence_bedroom_horizontalfoto:files.brightside.me

998305-1000-1449738718-10foto:files.brightside.me

998405-1000-1449738718-0_e2f1e_b3b1ec8d_origfoto:files.brightside.me

999155-1000-1449738718-0_e2f10_116bb55a_origfoto:files.brightside.me

999055-1000-1449738718-0_e2ef7_2367412d_origfoto:files.brightside.me

998555-1000-1449738718-26foto:files.brightside.me

999255-1000-1449738718-0_e2ef2_20b4405d_origfoto:files.brightside.me

998805-1000-1449738718-0_e2efd_a9e589a_origfoto:files.brightside.me

998855-1000-1449738718-0_e2f02_ceac249a_origfoto:files.brightside.me

998955-1000-1449738718-0_e2f04_4c012403_orig-1foto:files.brightside.me

999105-1000-1449738718-0_e2f14_5fa5049_origfoto:files.brightside.me

999205-1000-1449738718-0_e2f11_5251638b_origfoto:files.brightside.me

998705-1000-1449738718-0_e2f18_87fc023a_origfoto:files.brightside.me

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)