Pravidlá na hraniciach sa menia. Od dnešného rána platia tieto oveľa tvrdšie nariadenia

 • Slovensko vstúpilo o 5:00 ráno do tvrdého lockdownu
 • Situácia sa tým poriadne skomplikovala aj na hraniciach
policia, pendleri, hranice
TASR/František Iván, TASR/Marko Erd
 • Slovensko vstúpilo o 5:00 ráno do tvrdého lockdownu
 • Situácia sa tým poriadne skomplikovala aj na hraniciach

Polícia Slovenskej republiky zosumarizovala na svojej facebookovej stránke všetky nové opatrenia týkajúce sa cestovania a prechodov cez štátne hranice. 

Polícia informuje, že povinná karanténa sa nevzťahuje na ľudí, ktorí sa vracajú z menej rizikových krajín, ktorými sú: Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea (Kórejská republika), Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.

Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie (vrátane Lichtenštajnska, Švajčiarska a Veľkej Británie), vzťahuje sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

 1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/(Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili).
 2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti).
 3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
 4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí).

ALEBO

 1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín.

ALEBO

 1. Za exaktných podmienok vstúpte na územie SR s negatívnym antigénovym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín.

Pozor, toto pravidlo môžete využiť iba vtedy, ak ste sa zdržiavali IBA v krajinách EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia, Švajčiarska. POZOR: Antigénový test si môžete spraviť iba v Českej republike alebo v Rakúsku – antigénové testy z iných krajín zatiaľ neakceptujeme. Vzory dokladov: https://bit.ly/ciastka_26

PREHĽAD TVRDÉHO LOCKDOWNU: Od zajtra výrazné obmedzenie pohybu, žiadne lyžovačky ani kostoly

Poznámka: Deti do 10 rokov sa nemusia dať testovať (ak o tom nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva/lekár, po príchode zo zahraničia sa pre nich domáca izolácia skončí naraz so skončením izolácie dospelých osôb zo spoločnej domácnosti.

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, vzťahuje sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

 1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/(Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili).
 2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti).
 3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
 4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test.

policia
zdroj: MZV

Príchod z Veľkej Británie

Vzhľadom na prítomnosť novej infekčnejšej mutácie koronavírusu vo Veľkej Británii a Juhoafrickej republike, ktorá nie je detekovateľná niektorými európskymi PCR testami, sa od 0:00 hod. 21.12. zavádza pre všetkých občanov prichádzajúcich z Veľkej Británie povinnosť karantény, ktorá môže byť ukončená až po absolvovaní RT-PCR testu s negatívnym výsledkom, ktorý sa odoberá najskôr na 5. deň od pricestovania na územie SR.

Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe: http://korona.gov.sk/ehranica.

Výnimky z povinnej izolácie/testu

V prípade návratu zo zahraničia existuje viacero výnimiek, na základe ktorých nie ste povinný podstúpiť domácu izoláciu, respektíve ju nahradiť PCR testom. Všetky výnimky sú podrobne uvedené vo vyhláške na www.uvzsr.sk. Tu prinášame ich skrátenú verziu.

Výnimky: Osoby s trvalým/prechodným pobytom na území SR, ktoré sú občanmi niektorých z krajín EÚ a za posledné tri mesiace prekonali Covid-19; osoby, ktoré boli v „zelenej krajine“; vodiči nákladnej dopravy (+autobusári, piloti, železničiari, námorníci); zdravotníci (prevoz pacienta, orgánov, krvi); zamestnanci pohrebných služieb pri prevoze ľudských pozostatkov; osoby idúce na vyšetrenie (konkretizované vo vyhláške) a sprevádzajúca osoba (bez potvrdenia na pobyt do 12 hodín, s potvrdením nad 12 hodín cez https://cestujem.standardnepostupy.sk/); tranzit osôb na územie iného štátu bez zastavania (iba natankovať); osoby s platným rozhodnutím o striedavej starostlivosti pri ceste za maloletým dieťaťom) a ďalšie špecifické povolania a ciele cesty uvedené vo vyhláške.

Sprevádzanie na letisko

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/.

Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Pravidelné prekračovanie hraníc

Pod pojmom „osoby pravidelne prekračujúce hranice SR“ sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

Pravidlá pre pendlerov

Pendleri sú aktuálne povinní pri príchode na územie SR preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 14 dní.

KORONAVÍRUS: VŠETKY INFORMÁCIE O OPATRENIACH A HRANICIACH NA JEDNOM MIESTE⚠️Aktualizácia 1.1.: Prísnejší lockdown,…

Posted by Polícia Slovenskej republiky on Friday, September 25, 2020

Kontroly na hraniciach sú námatkové

Polícia upozorňuje, že Slovenská republika zatiaľ nepristúpila k úplnému zatvoreniu hraničných priechodov.

Povinnosť kontroly sa vzťahuje na osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice. Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na občanov SR žijúcich v prihraničných oblastiach susedných štátov (teda do 30 km).

Ide o prekračovanie hraníc za účelom:

 • Výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu,
 • štúdia,
 • poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu.

Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt na území SR, môžu dochádzať do zamestnania do susedného štátu bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní. Potvrdenie nájdete na webe ÚVZ.

Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, môžu chodiť na územie SR bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní a s negatívnym antigénovým testom vykonaným buď na území SR, AT alebo CZ. Všetci občania SR, ktorí žijú v takejto oblasti, avšak nie sú zamestnaní, môžu na územie SR cestovať bez akéhokoľvek potvrdenia o zamestnaní.

Vyhláška ÚVZ pozná aj v prípade pendlerov celý rad výnimiek, ktoré sa týkajú cestovania medzi susednými štátmi – platia pre občanov SR, ale aj pre občanov ČR, HU, PL a AT. Týkajú sa ciest študentov za účelom štúdia/prijímačiek, členov športových klubov, osoby starajúce sa o svojich príbuzných, osoby obhospodarujúce pozemky do 10 km od hranice, športovcov vybraných najvyšších súťaží a účinkujúcich v audiovizuálnom diele.

Polícia bude vykonávať kontrolu dodržiavania nových povinností osôb po vstupe na územie SR náhodne so zameraním najmä na čas, kedy bude hranicu prekračovať najviac osôb.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech