Pred­sta­vu­je­me vám ORDER­LORD

Connect: Lenka Ďurkovičová / 2. septembra 2014 / Tools a produktivita

To, že v Con­nec­te sedí množ­stvo zau­jí­ma­vý­ch, kre­a­tív­ny­ch a šikov­ný­ch ľudí, všet­ci vie­te. My sme sa roz­hod­li pred­sta­viť ich, aby ste vede­li, koho u nás môže­te den­ne stret­núť.

 

Ako prvých vám chceme predstaviť našich najnovších členov, ktorí k nám chodia z pražskej Wayri so svojím startupom ORDERLORD. Jadro celého teamu sa skladá z Ivana, Dušana a Riša, no stále sa rozšírujú aj o externistov (momentálne hľadajú do teamu dizajnéra).

Chalani pracujú na vlastnej aplikácií s názvom ORDERLORD, ktorá je určená pre reštaurácie s cieľom zefektívniť donášku jedla. OrderLord je komplexný nástroj, ktorý umožňuje optimalizovať rozdelenie objednávok a celkovo zjednodušiť prácu rozvozným firmám.

Kuriéri v teréne majú v mobiloch všetky dôležité dáta potrebné na ich prácu, rovnako ako operátor používajúci webovú verziu, ktorý môže riadiť viacero prevádzok naraz.

Ako ich napadla práve donáška jedla? Chalani začínali s aplikáciou, ktorá mala riadiť všetkých zamestnancov, ktorí nepracujú z officu. Kvôli náročnosti a špecifickým požiadavkám rôznych odvetví, zistili, že to vôbec nebude jednoduché a rozhodli sa zamerať svoju aplikáciu na rozvoz jedla.

ORDERLORD má už aj svojich prvých významných klientov. Jeden z najväčších je viedenský McDonald‘s, ktorý začal využívať Orderlord práve počas posledných MS vo futbale. Postupne sa im podarilo zefektívniť rozvoz a ušetriť až 30% času.

Ak ich neuvidíte v našom space-i, nájdete ich buď pri ping pongovom stole alebo v pražskom startup akcelerátore Wayra, kde sú súčasťou druhej „kohorty".

Zdroj: blog.connect-network.com

Pridať komentár (0)