PREHĽAD: Koronavírus sa stal treťou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku

  • Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil dáta o príčinách úmrtí za rok 2020
  • Z 22 skupín chorôb, podľa ktorých sa vyhodnocujú príčiny úmrtí, vzrástlo oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov deväť a kleslo osem
  • Najviac prepisoval štatistiky príčin úmrtí Covid-19
Ilustračná, TASR/AP Photo/Evgeniy Maloletka
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil dáta o príčinách úmrtí za rok 2020
  • Z 22 skupín chorôb, podľa ktorých sa vyhodnocujú príčiny úmrtí, vzrástlo oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov deväť a kleslo osem
  • Najviac prepisoval štatistiky príčin úmrtí Covid-19

Na Slovensku v roku 2020 podľahlo ochoreniu COVID-19 celkovo 4 004 ľudí. Koronavírus sa tak stal treťou najčastejšou príčinou úmrtí v krajine. Jeho podiel na všetkých úmrtiach dosiahol takmer 6,8 %. 

„Koronavírus sa stal masívnou príčinou úmrtí až v rámci druhej vlny pandémie. Viac ako 97 % úmrtí, ktoré sa pripisujú ochoreniu COVID-19 ako hlavnej príčine, sa udialo v poslednom štvrťroku 2020,“ hovorí Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. 

Heger predstavil veľkonočné desatoro: Cez sviatky môžeme pandémii zasadiť rozhodujúci úder

Počet zomretých na koronavírus sa prudko medzimesačne zvyšoval od októbra. V októbri to bolo 488 ľudí, v novembri už 1 251 a v decembri dokonca 2 163 obetí tohto ochorenia. Posledný mesiac roka má tak viac ako polovičný podiel na všetkých Covid-19 úmrtiach v SR (54 %) za rok. 

V porovnaní s ostatnými príčinami boli úmrtia spôsobené novým vírusom do konca septembra zanedbateľné, v októbri však dosiahli 9 %, v novembri už takmer 21 % a v decembri 29 % zo všetkých úmrtí v SR.

ŠÚKL preveril už druhý prípad úmrtia krátko po očkovaní, výsledky pitvy sú jednoznačné. Vakcína za to nemôže

Z hľadiska vekovej štruktúry väčšina obetí COVIDU-19 patrila do seniorskej vekovej kategórie (nad 65 rokov), tvorili 85 % z počtu zomretých na COVID-19. 

Miera úmrtnosti vzrástla 

Práve koronavírus sa pričinil o to, že  počet zomretých v minulom roku v SR dosiahol vyše 59-tisíc osôb, čo je nárast o 10 % v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich päť rokov. Nadúmrtnosť tak predstavovala vlani 5 565 osôb oproti predošlým piatim rokom.

„Keďže celkový počet obyvateľov sa v časovom rade mení, vhodnejšie v tejto súvislosti sú relatívne ukazovatele, napríklad počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Umožňuje objektívnejšie porovnávať úmrtnosť v čase alebo v rôznych regiónoch s odlišným počtom obyvateľov,“ zdôrazňuje  Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru  štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Hrubá miera úmrtnosti vlani na Slovensku dosiahla hodnotu 10,82 promile. Teda na 100-tisíc obyvateľov zomrelo počas roka 1 082 ľudí, pričom predchádzajúci päťročný priemer je zhruba o sto osôb nižší (984). Vlaňajšia hrubá miera úmrtnosti je najvyššia za posledných 70 rokov.

Súčasne platí, že COVID-19 z tohto celku spôsobil 73 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. Situácia sa však odlišovala podľa regiónov. Najvyššiu mieru úmrtnosti mal Trenčiansky kraj s hodnotou 96 zomretých na COVID-19 na 100-tisíc obyvateľov a Nitriansky kraj s hodnotou 91 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.

zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Nasledoval Prešovský kraj, s hodnotou 86 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Naopak najmenej nová infekcia zasiahla do úmrtnosti v Bratislavskom regióne, kde to bolo 48 zomretých na 100 tisíc obyvateľov. 

Koľko nadmerných úmrtí nie je pripísaných COVID-19? 

Záujem o príčiny úmrtí v roku 2020 je spojený aj s hľadaním odpovedí na mnohé otázky, ako pandémia celkovo zmenila proces úmrtnosti na Slovensku. „Odborníci v súčasnosti vedú debaty, či sa nadúmrtnosť prejavila aj pri iných príčinách. Teda presnejšie, aká časť nadúmrtnosti je pokrytá koronavírusom a akú časť pokrývajú iné príčiny,“ dopĺňa Zuzana Podmanická.

zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Fakty o počtoch zomretých potvrdili na Slovensku 59-tisíc zomretých, čo je nárast o 10 % v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich päť rokov. Nadúmrtnosť tak predstavovala vlani 5 565 osôb oproti predošlým piatim rokom. Celkovo teda úmrtia, kde bol koronavírus hlavnou príčinou, pokrývajú 72 % nadúmrtnosti, zvyšok sú iné príčiny.

zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Z analýzy počtu úmrtí všetkých príčin, ktoré sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH), mierne narástli tiež úmrtia, kde boli príčinou ochorenia obehového systému a v menšej miere nádory. Tieto dve diagnózy sú dlhodobo na prvých dvoch priečkach príčin úmrtí v našej krajine, sú príčinou pre približne 70 % zomretých.

Z 22 skupín chorôb, podľa ktorých sa vyhodnocujú príčiny úmrtí, vzrástlo oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov deväť a kleslo osem. Ostatné nedosahovali zmeny.

COVID-19 je v klasifikácii príčin smrti novou kategóriou, ktorá sa na náraste úmrtí svojimi 4 004 prípadmi podieľala dominantne. 

Problémom sú srdcovo-cievne choroby

Pri pokusoch získať odpoveď na otázku aké iné príčiny ako COVID-19 sa podieľali na nadúmrtnosti v roku 2020, teda aké diagnózy viedli k úmrtiam častejšie ako predošlé roky, treba venovať pozornosť najmä dvom skupinám príčin, ktoré sú dlhodobo na čele rebríčka príčin úmrtí na Slovensku. 

Sú to choroby obehovej sústavy (kardiovaskulárne ochorenia) a nádory, teda najmä rôzne formy rakoviny. 

Na choroby obehovej sústavy zomrelo vlani vyše 27-tisíc ľudí, čo je v porovnaní s päťročným priemerom v tejto kategórii  okolo 1 600 zomretých viac (nárast o 6 %). U mužov bol počet zomretých na toto ochorenie dokonca najvyšší za posledných desať rokov.

Keďže u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) došlo k miernemu poklesu úmrtí na túto príčinu, majoritný prírastok počtu zomretých sa teda týkal ľudí v postproduktívnom veku (nad 65 rokov). 

Ako vnímaš ochorenie COVID-19?

Aj pri tomto ochorení sa najväčší rast úmrtí prejavil vo štvrtom štvrťroku. Dynamika rastu sa voči päťročnému priemeru zvýšila z celoročných 6 % na kvartálnych 22 %. Takmer výhradne sa to prejavilo medzi seniormi, vo vekovej skupine 65- až 74-ročných osôb, v ktorej miera rastu presiahla až 30 %.

Choroby obehového systému sú dlhodobo najčastejšou  príčinou s výrazne najvyšším podielom na zomieraní v krajine, tvoria až vyše 40 % príčin úmrtí. Minulý rok dosahovali tieto diagnózy podiel na všetkých úmrtiach 46 %. 

Nádory sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí

Dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú nádory. Vlani na ne zomrelo približne 14-tisíc ľudí. Táto hodnota bola v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov vyššia zhruba o 400 ľudí (rast o 3 %). Nádory majú takmer 24-percentný podiel na úmrtiach SR. 

Dáta bez pátosu: Ak by sme sa riadili súčasnými kritériami, koniec lockdownu by bol až začiatkom júna

Vyššia úmrtnosť na nádory sa prejavila iba v skupine seniorov, u ľudí v produktívnom veku sme zaznamenali pokles. Spomínané mierne zvýšenie však neakcelerovalo v poslednom štvrťroku, nádory dokonca klesli v tomto štvrťroku až na tretie miesto v príčinách úmrtí (podiel 18 %), pod COVID-19 (podiel 21 %).

Z významnejších príčin úmrtí sa vlani v porovnaní s päťročným priemerom najvýraznejšie zvýšil podiel úmrtí na infekčné a parazitárne choroby a tiež na choroby močovej a pohlavnej sústavy (po 16 %). 

Na druhej strane klesol počet úmrtí spôsobených vonkajšími príčinami (pokles o 13 %), subjektívnych a objektívnych príznakov a abnormálnych klinických a laboratórnych nálezov (menej o 12 %), chorôb nervového systému (-7 %) či chorôb dýchacej sústavy (-4 %). Tieto skupiny však netvoria vysoké počty úmrtí za rok, preto aj malý absolútny pohyb sa hneď prejavuje výraznejším percentom zmeny. 

Doma zomrela približne štvrtina ľudí

Z celkového počtu viac ako 59-tisíc zomretých ľudí skonalo vlani v nemocnici vyše 31-tisíc (53 %) a doma 17-tisíc osôb (29 %). V zariadeniach pre dlhodobo chorých to bolo približne 1,5 tisíca ľudí (3 %). Iná situácia bola pri úmrtiach na infekciu Covid-19, na ktorú zomrelo v nemocničných zariadeniach 87 % osôb a v domácich podmienkach 5 % ľudí.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK