Puží­va­te­lia mobi­lov s vlast­ným pru­hom? Mož­né už aj v Číne!

Šandi / 16. septembra 2014 / Tools a produktivita

Doba zve­se­ný­ch hláv? Tak by sa mož­no dalo popí­sať posled­ný­ch pár rokov fun­go­va­nia ľudí s mobil­mi. Čína našla bez­peč­nost­ný a tak tro­chu vtip­ný recept. Aby nedo­chá­dza­lo ku kolí­ziám, s auta­mi, chod­ca­mi, ale hlav­ne s hlav­ne zve­se­ný­mi hla­va­mi, tak sa našiel recept kto­rý to všet­ko zme­ní.

Novinka je aplikovaná zatiaľ iba v meste Chongqing, no pri väčšom úspechu budú takéto pruhy na chodníkoch určite pribúdať aj v ďalších metropolách.

S týmto experimentom prišli ako prví obyvatelia hlavného mesta USA - Washingtone. Dôvtip nechýba ani na piktogramoch, ktoré sa nachádzajú nasprejované na chodníkoch: “Tento pruh používate na vlastné riziko.”

Obávam sa, či sa najbližšiu dobu vôbec niekto nájde v pruhu pre chodcov s nezvesenými hlavami. :)

 

Zdroj: phonearena

 

Pridať komentár (0)