Robot, ktorý dokáže zlo­žiť bie­li­zeň za menej ako minútu

Barbora Prochovníková / 10. jún 2016 / Tech a inovácie

Poznáte nie­koho, kto rád skladá bie­li­zeň? Ak nie, nie ste v tom sami. Vďaka Fol­di­Mate však tomu môže byť koniec.

Robo­tický prí­stroj na skla­da­nie bie­lizne sa pou­žíva veľmi jed­no­du­cho. Vypraté oble­če­nie zave­síte na štipce v pred­nej časti prí­stroja a robot začne s ich skla­da­ním. Tričká vie dokonca i napa­riť.

Jeden kus oble­če­nie dokáže zlo­žiť len za nie­koľko sekúnd. Kúpiť si ho budete môcť až v roku 2018 za pri­bližne 800 eur.

clothes-laundry-folding-machine-robot-foldimate-8

foto: boredpanda.com

clothes-laundry-folding-machine-robot-foldimate-7

foto: boredpanda.com

clothes-laundry-folding-machine-robot-foldimate-3

foto: boredpanda.com

clothes-laundry-folding-machine-robot-foldimate-11

foto: boredpanda.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie

Pridať komentár (0)