Rusi sa vra­ca­jú do pra­ve­ku. Chcú blo­ko­vať Wi-Fi sie­te!

Kika Besedičová / 11. augusta 2014 / Tools a produktivita

Rus­ko chce zaká­zať prí­stup k verej­ným Wi-Fi sie­ťam. Zákon, kto­rý to má zaria­diť, pod­pí­sal pre­mi­ér Dmit­rij Med­ve­dev už 31. júla. Nová legis­la­tí­va sta­no­vu­je, že kaž­dý, kto sa bude chcieť pri­hlá­siť k verej­nej sie­ti, bude musieť naj­skôr potvr­diť svo­ju totož­nosť. Jak absurd­né! :)

 

Režim Vladimira Putina sa totiž obáva, že otvorenú Wi-Fi v kaviarňach a na iných miestach zneužívajú extrémistické alebo teroristickej skupiny. Novým nariadením anonymita padne. Nie sú známe presné informácie, ako Rusi chcú totožnosť overovať.

Hovorca Moskvy ale zmieňuje napríklad registráciu pomocou mobilu a zaslanie prístupového hesla esemeskou. Ako sa ale budú na verejných miestach pripájať zahraniční turisti?

Zákon zaskočil tiež ruskú asociácii operátorov. "Bolo to nečakané, schválené moc rýchlo a navyše bez konzultácie s nami," hovorí šéf asociácie Sergej Plugotarenko. Zákon tiež hovorí, že prevádzkovateľ siete musí udržiavať informácie o tom, kto sa pripojil, po dobu šiestich mesiacov.

Nie je to jediný ruský zákon, ktorý má nabúrať anonymitu na internete. Nedávno nadobudla platnosť nová legislatíva, ktorá nariaďuje blogerom s viac ako 3000 čitateľmi, aby sa najprv zaregistrovali na úradoch. Potom pre nich budú platiť rovnaké pravidlá ako pre bežné médiá. Od roku 2016 potom musia poskytovatelia služieb uchovávať informácie o ruských užívateľoch na ruskom území, čo v extrémnom prípade môže viesť k zablokovaniu zahraničných stránok.

Ach, čo viac k tomu dodať...

Pridať komentár (0)