Ružinovskí Saleziáni prejdú zmenami. Pribudne viac športovísk

  • V bratislavskom Ružinove pribudnú nové miesta pre vyznávačov aktívneho športového života. Saleziáni don Bosca majú v pláne doplniť priestory oratória – mládežníckeho strediska pri kostole Márie Pomocnice kresťanov, o nové ihriská a telocvičňu. Na Miletičovej ulici by teda malo dôjsť k významnejším zmenám.
collage
artslnecnice.sk / n/a
  • V bratislavskom Ružinove pribudnú nové miesta pre vyznávačov aktívneho športového života. Saleziáni don Bosca majú v pláne doplniť priestory oratória – mládežníckeho strediska pri kostole Márie Pomocnice kresťanov, o nové ihriská a telocvičňu. Na Miletičovej ulici by teda malo dôjsť k významnejším zmenám.

O podobe týchto priestorov sa rozhodovalo v rámci vyhlásenej architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojilo až 13 architektonických štúdií. Okrem klasických ateliérov, nechýbali medzi nimi ani čerství absolventi univerzít.

zdroj: n/a

Do druhého kola porota posunula len trojicu najlepších návrhov. Napokon sa priklonila k návrhu štúdia n/a, ktorý podľa vyjadrenia poroty najviac vyhovel primárnym požiadavkám vyhlasovateľa súťaže. „Fasáda prízemného podlažia novonavrhovanej budovy je priebežná s fasádou existujúcej budovy. Herná plocha sa nachádza v úrovni parteru, ktorý je presklený na obidvoch dlhších stranách a umožňuje prehľad ulica-dvor, čo bolo prijaté veľmi pozitívne. Presah druhého nadzemného podlažia vytvára hľadisko popri pozdĺžnych stranách ihriska a zároveň krytý exteriér voči dvoru aj voči ulici,“ vyjadrila sa porota, ktorá za veľmi príjemný benefit označila aj situovanie kaplnky do priestoru nárožného schodiska.

zdroj: n/a

Predpokladá sa, že v dohľadnej dobe bude víťazný tím vyzvaný na nadviazanie užšej spolupráce. V rámci nej by malo dôjsť k doladeniu detailov a riešeniu pripomienok zo strany vyhlasovateľa. Následne sa prejde k spracovaniu ďalších projektových fáz, ktoré budú rozhodujúce pre realizáciu tohto projektu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech