S tla­čid­lom Like sa začne­me stre­tá­vať v apli­ká­ciá­ch

Visibility: Dávid Starinský / 7. októbra 2014 / Tools a produktivita

Po vlast­nej plat­for­me a exter­ný­ch strán­ka­ch si Like but­ton našiel nové pôso­bis­ko. Vývo­já­ri ho odte­raz môžu zabu­do­vať do vlast­nej mobil­nej apli­ká­cie.

 

Cez aplikáciu je možné lajkovať celú stránku či všetky objekty, ktoré podporuje platforma Open Graph. Like buttony samozrejme v aplikáciách boli aj doteraz, vždy ale šlo len o niečo ako „redirect“ do FB aplikácie. Odteraz tento medzikrok odpadá.

Like button je pre Facebook nástrojom prenikania do iných platforiem a vzhľadom na mobilné smerovanie celej firmy sa nemôžeme diviť, že si teraz našiel miesto práve v aplikáciách. V komentároch môžete tipovať, kde sa objaví nabudúce.

Očakávame, že tento button budú využívať prevažne developeri hier, čo im môže priniesť pomerne zaujímavý audience reach.

Zdroj: visibility

Pridať komentár (0)