SBA ťa dostane na ľubovoľné startupové podujatia po celom svete, stačí sa prihlásiť.

 • Prvá výzva v rámci Startup Pool je otvorená! Prihlás sa a choď s SBA po svetových startupových podujatiach.
image_1425472216.jpeg
 • Prvá výzva v rámci Startup Pool je otvorená! Prihlás sa a choď s SBA po svetových startupových podujatiach.

 

Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí

Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

 

Do čoho sa môžeš zapojiť?

Účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit). Za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak!

Jeden startup/žiadateľ sa môže prihlásiť maximálne na dve podujatia v priebehu jedného roka!

 

 

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky:

 • Vyplnená e-mailom zaslaná žiadosť na adresu [email protected] pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 • Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby a vybraných nominovaných účastníkov bude SBA informovať.
 • Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení).

 

Žiadosť si každý záujemca pripraví samostatne. Žiadosť musí obsahovať:

 

 • Meno a priezvisko záujemcu o podnikanie a/alebo názov startupu.
 • Doplňujúce informácie
 • Startupy: informácia o oblasti pôsobenia, internetová stránka, životopisy zástupcov, ktorí sa chcú podujatia zúčastniť, IČO;
 • Záujemca o podnikanie: životopis.
 • Názov a termín zahraničného podujatia/konferencie, o ktorú máte záujem, dôvod výberu a prínos daného podujatia. POZOR: Pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti!
 • Zaslanie informácie a potvrdenia, či ste boli vybratý na dané podujatie v prípade, že organizátor podujatia najskor schvaľuje jednotlivé prihlášky (napr. záujem participovať ako vystavovateľ).

Online prihláška sa bude vypisovať až po schválení účastníkov komisiou!

 

 

Hodnotenie a výber nominovaných žiadateľov

Výber žiadateľov bude realizovaný na základe časového doručenia prihlášky (uprednostnení budú žiadatelia, ktorých prihláška bude vyplnená v najskoršom možnom termíne), ako aj posúdenia relevantnosti žiadosti a to na základe kritéria plného využitia potenciálu zahraničného podujatia. Za výber účastníkov je zodpovedná SBA.

 

Poskytnutá pomoc účastníkom medzinárodného startup podujatia

Účastníkovi je poskytnutá nepriama forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom startup podujatí (účastníkovi budú vopred hradené poplatky za účasť na medzinárodnom startup podujatí, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí). Všetky dodatočné výdavky si hradí účastník sám. SBA s úspešným žiadateľom (záujemcom o podnikanie alebo startupom) uzavrie pred odchodom na medzinárodné startup podujatie zmluvu o zabezpečení účasti na startup podujatí v zahraničí.

 

zdroj: TS SBA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech