Za Tec­hMat­ch pada­jú prvé hla­vy: Šéf SBA už neunie­sol tlak verej­nos­ti!

Martin Bohunický / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Šéf Slo­vak Busi­ness Agen­cy Bra­ni­slav Šafá­rik sa v dôsled­ku uply­nu­lý­ch uda­los­tí roz­ho­dol zo svo­jej fun­kcie odstú­piť.

Konferencia TechMatch si vyžiadala svoju daň. Branislav Šafárik mal už od októbra výrazne zúžené právomoci, teraz sa však rozhodol odstúpiť úplne.

„Rozhodol som sa tak z dôvodu, aby SBA mohla pokračovať v plnení úloh pri podpore malého a stredného podnikania na Slovensku, a to bez mediálneho tlaku, ktorému bola vystavená nielen SBA, ale ja sám a to v súvislosti s realizáciou medzinárodného podujatia TechMatch Slovakia 2015,“ uviedol.

Vyšetrovanie samotného financovania konferencie na základe podnetu aliancie Fair-play prebieha naďalej.

Už sme si mysleli, že Branislavovi sebareflexia nič nehovorí. Predsa len, toto rozhodnutie malo padnúť nie mesiac, ale deň po TechMatchi. V každom prípade - radšej neskoro, ako nikdy.

Pridať komentár (0)