Sha­ring eco­no­my 2.0!

Matúš Bielik / 9. septembra 2014 / Tools a produktivita

V súvis­los­ti s výraz­ným ras­tom firiem ako Airb­nb a Uber a ich nie­koľ­ko miliar­do­vou valu­áci­ou sa čoraz viac roz­prá­va o tzv. sha­ring eco­no­my. Sha­ring mar­ketp­la­ces sa sta­li doslo­va ulti­má­tom dneš­né­ho pod­ni­ka­nia. Sta­čí mať vol­nú izbu ale­bo auto a pro­stred­níc­tvom sha­ro­va­nia sa kaž­dý cez noc môže stať mik­ro-pod­ni­ka­te­ľom.

Venture capital firmy v poslednom čase do tohto segmentu naliali enormné množstvo peňazí, možno tomu je aj kvôli pomerne optimistickému odhadu rastu tohto odvetvia, ktoré má do roku 2025 dosiahnuť obrat vo výške 335 miliard dolárov.

Rast je priamo spojený s konektivitou jednotlivcou (rozširovaním smartfónov) a s túžbou dosahovať vyššiu efektivitu (práce, času, peňazí).

Ďalšou generáciou sharing economy je B2B

Súčasnej sharing economy dominujú prevažne peer-to-peer marketplaces. V ďalšom kroku budú firmy platiť len za to, čo skutočne potrebujú. Toto bude mať priamy vplyv na zvýšenie ich efektivity a hospodárnosti.

 

Rozdieľ medzi B2B a P2P sharing

B2B je v tom zaujímavejšie, že ide ešte o krok ďalej. Zvyšuje dostupnosť služieb, ktoré by ste v opačnom prípade neboli schopní využívať. Menou ktorá v P2P biznise platí je dôvera. Firmy ako Uber a DogVacay nám dávajú možnosť využívať služby, ktoré by sme pred 5 rokmi považovali za uletené a smiešne. No podarilo sa im získať dôveru userov vďaka ich zvýšenej konektivite, schopnosťou zdielať informácie cez sociálne sieťe, prispievať a čítať app ratingy a hodnotenia, čo v konečnom dôsledku zvýšilo v tieto služby dôveru.

V B2B sharing economy nie je dôvera tá najdôležitejšia. Je ňou kvalita a user experience. Každý je schopný aspoň raz zaplatiť za službu, no pokiaľ kvalita chýba, tak sa z tejto platby nestane pravidelná, čo práve v B2B biznise je tak existenčne dôležité.

Pridať komentár (0)