Shopping centre index 2019: Gastronómia je nová Móda

  • Piaty ročník prieskumu nákupných centier Shopping centre index 2019, ktorý realizuje realitno-poradenská spoločnosť CBRE, prináša detailný pohľad do sveta nákupných centier na Slovensku
  • Jedným z kľúčových zistení je, že Gastronómia je nová Móda
  • Gastronomické koncepty v nákupných centrách totiž vykazujú najvyšší medziročný nárast nájomného a počtu prevádzok
SCI
archiv: CBRE
  • Piaty ročník prieskumu nákupných centier Shopping centre index 2019, ktorý realizuje realitno-poradenská spoločnosť CBRE, prináša detailný pohľad do sveta nákupných centier na Slovensku
  • Jedným z kľúčových zistení je, že Gastronómia je nová Móda
  • Gastronomické koncepty v nákupných centrách totiž vykazujú najvyšší medziročný nárast nájomného a počtu prevádzok

Aktuálna správa Shopping centre index (SCI) mapuje 16 regionálnych nákupných centier, teda viac ako 235 000 m2 modernej nákupnej plochy s takmer 1200 maloobchodnými prevádzkami, ktoré v roku 2018 navštívilo takmer 69 miliónov zákazníkov/návštevníkov.

Dobrou správou pre obchodníkov je zistenie CBRE, že zákazníci sú ochotní míňať v nákupných centrách približne to isté množstvo peňazí ako v roku 2018. K výsledku prispeli v kladnom zmysle rekordne nízka nezamestnanosť, pozitívna spotrebiteľská nálada a ochota nakupovať, avšak väčší rast brzdili zmena otváracích hodín počas sviatkov a narastajúca konkurencia v podobe e-commerce a retail parkov. Tieto trendy sú ale podobné trendom v celej centrálnej a východnej Európe. Ako vo svojej prezentácii uviedla Luiza Moraru, Head of Property Management CEE, CBRE: „Nákupné centrá v súčasnosti integrujú model omnichannel, in-store wi-fi, využívajú rôzne nástroje na analýzu zákazníckeho správania a snažia sa nákupným mixom a vizualitou pritiahnuť mladú generáciou návštevníkov. Zákazníci sú stále náročnejší na produkty a služby vo vzťahu k vlastnej osobe. Viac investujú do starostlivosti o svoje zdravie, do športovania, užitočného trávenia voľného času a do kvality stravovania.“

Podľa SCI je počet zákazníkov nákupných centier na Slovensku pomerne stabilný. Tržby rástli len mierne a veľkosť priemerného nákupného košíka zostala takmer nezmenená. Vo svete kamenných prevádzok začína byť boj o priazeň zákazníka tuhší. Spomínané retail parky vznikajú už aj v obciach s 5.000 obyvateľmi. To výrazne odkrajuje z množiny potenciálnych návštevníkov v spádovej oblasti lokálnych nákupných centier a vplýva to aj na nižšiu frekvenciu návštev.

zdroj: Archív: CBRE

Darilo sa atraktívnym centrám

Z prieskumu Shopping centre index 2019 pramení, že nájomné pokleslo o 5,5 %, čo je výsledok priemeru dvoch protichodných trendov. „Na jednej strane v prémiových obchodných centrách s modernou architektúrou a vysokým zákazníckym komfortom, ktoré sa nachádzajú v atraktívnych lokalitách sme zaznamenali nárast priemerného nájomného vo výške 2-6 %. Na druhej strane takmer nezmenená výška nájmov a v niektorých prípadoch aj ich výraznejší pokles evidujeme vo vysoko saturovaných lokalitách v starších nákupných centrách, ktorých štandard už nezodpovedá najmodernejším nákupným trendom a očakávaniam návštevníkov. Vo všetkých sledovaných prípadoch však výšku nájomného ovplyvnili zmeny v záujme návštevníkov o centrum, zmeny skladby nájomcov ako aj celkový počet prejednaných zmlúv v danom roku,“ komentoval výsledky Branislav Golan, Associate Director, Head of Retail Agency CBRE, na podujatí zorganizovanom pri príležitosti zverejnenia SCI 2019.

Práve reakciou na zmeny očakávaní zákazníkov je zásadná rekonštrukcia Polus City Center, ktoré patrí do portfólia IMMOFINANZ AG a spoločnosť CBRE zabezpečuje správu a prenájom tohto obchodného centra. Adrian Bódis, country Manager Slovakia, IMMOFINANZ AG uviedol, že okrem fyzických zmien v centre, prišlo k relokácii viac ako 20 prevádzok, pribudne dovedna viac ako 30 obchodov. Celá rekonštrukcia pritom potrvá iba 10 mesiacov za plnej prevádzky centra. Iris Gebhartl, Leader Asset management Retail VIVO!, IMMOFINANZ AG zdôraznila, že remodeling Polusu vnímajú v celej jeho šírke – od vizuálnej stránky, cez mix nájomcov až po funkcionalitu. „Chceme sa držať súčasných moderných trendov a vytvoriť príjemné prostredie a lepší zážitok z nakupovania. Súčasťou zmien bude aj zmena názvu, a preto sa Polus City Center od 7. novembra zmení na VIVO! Bratislava.“

Jedným z nových nájomníkov už rebrandovaného centra VIVO! Bratislava bude aj tretia prevádzka Costa Coffee (druhú otvorili 24.9. v OC Eurovea). Potvrdil to vo svojom vystúpení Aleš Fránek, Business Unit Director Costa Coffee zo spoločnosti Lagardere Travel Retail. Dodal, že aj ďalšie tri plánové kaviarne budú v Bratislave.

Móda obsadzuje väčšie plochy, Jedlo a nápoje rastú v tržbách

Najvýznamnejšie zastúpenie v nákupných centrách, a to až 32 % z obsadenej nákupnej plochy, majú predajcovia oblečenia a bielizne, ktorí sú v rámci SCI zahrnutí do kategórie Móda (Fashion). Predajne zamerané na špecializovaný sortiment – napríklad drogérie, hračkárstva, kníhkupectvo, optika alebo lekáreň – sa rozprestierajú na 15 % predajnej plochy. Kategória predajcov módne doplnky, topánok, kabeliek, šperkov, hodiniek, bižutérie a príslušenstva, má podiel takmer 9 % predajnej plochy.

„Kategórii Móda sa darilo aj z pohľadu medziročného nárastu nájomného. Evidujeme tretí najvyšší, teda 2,5%-ný nárast. Dvojkou v tomto ukazovateli s hodnotou nárastu 7,4 % je kategória služieb, ako sú kaderníctvo, banky, mobilní operátori alebo predajne kvetov. Najvýraznejší nárast nájomného,  až 17 %, sme ale zaznamenali v kategórií gastronomickej (F&B, Food and Beverages). Tieto prevádzky a koncepty sú často nové, lokálne a obsadzujú zvyčajne plochy 50 až 99 m2,“ uvádza Branislav Golan. „Práve v prevádzkach s týmto rozpätím predajnej plochy evidujeme najväčší rast obratov. Okrem F&B sa na takejto ploche  nachádzajú prevádzky, ktoré doteraz v nákupných centrách neboli obvyklé, napríklad pánske holičstvá, vinotéky, krajčírstva, predajne so špecializovaným potravinovým sortimentom.“

zdroj: archív: CBRE

Prevádzky segmentu F&B pribúdajú nielen v lokálnych nákupných centrách. V nákupnom centre VIVO! Bratislava pribudne nová dizajnová gastroulička a gastrozóna. Novú Gastropasáž má už takmer rok Avion Shopping Park a výrazná plocha F&B pribudne pod otvorení Stanice Nivy. Práve v tomto projekte otvorí na približne 600 m2 s terasou koncept Vapiano. Ako povedala počas podujatia CBRE Miriam Benčíková-Kušnírová, Marketing & PR Director, Bencik Culinari Group, spoločnosti, ktorá je vlastníkom franšízovej licencie Vapiano pre Čechy a Slovensko, dôležité je umiestniť tento typ prevádzky do zóny, ktorou v nákupnom centre prechádza veľké množstvo návštevníkov: „Súčasného konzumenta oslovuje prevádzka jednak vizuálne lákavým vstupom a interiérom a jednak ponukou jedál, ktoré sa od začiatku až po servírovanie pripravujú v reštaurácii.“

Ak sa pozrieme na výsledky SCI, konkrétne na priemernú prenajatú plochu prevádzok, najvýznamnejšie zastúpenie majú prevádzky s plochou 200 až 499 m2. Najvýraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný v prevádzkach s plochou od 0 do 49 m2 a v prevádzkach od 500 do 999 m2. Súvisí to s požiadavkami operátorov v sektore Móda, ktorí tam, kde už sú prítomní obsadzujú väčšie plochy a zároveň otvárajú nové obchody v ďalších nákupných centrách. Má to vplyv na pokles ich obratu, hoci v celkovom súčte za všetky prevádzky sú tržby vyššie. Zaujímavé je, že plochy po bývalých hypermarketoch v nákupných centrách úspešne obsadili aj ďalšie dve kategórie „Nábytok a vybavenie domácností“ a „Voľný čas“.

zdroj: archív: CBRE

SCI 2019: Česko vs Slovensko

V Českej republike bolo do Shopping centre indexu 2019 zahrnutých 22 regionálnych nákupných centier. Posudzovaných bolo takmer 1.500 nájomcov na celkovej maloobchodnej ploche viac ako 550.000 m2.

Tak ako na Slovensku, tak aj v Čechách bol zaznamenaný pozitívny nárast dosahovaných priemerných obratov u obchodníkov. Českí predajcovia si prilepšili v dosahovaných tržbách o 6,2%, zatiaľ čo slovenskí obchodníci o niečo vyše ako 1%. Obchodníci v Čechách teda rýchlym tempom doháňajú straty vzniknuté v predchádzajúcich rokoch.

Vývoj výšky nájomného malo v porovnávaných krajinách opačný trend. Na rozdiel od slovenských predajcov, ktorým klesalo nájomné na úroveň 5,5%, českí predajcovia museli v medziročnom porovnaní vynaložiť na nájomné o 1% viac. Nárast nájomného v Českej republike bolo však treba vnímať aj v kontexte stagnácie nárastu úrovne nájomného v predchádzajúcich rokoch, čo sa prejavilo kumulatívne až v poslednom sledovanom období.

Výraznejší nárast českých nákupných centier bol zaznamenaný aj v ukazovateľovi počtu zákazníkov. Kým na Slovensku navštívil posudzované nákupné centrá v rokoch 2017 a 2018 rovnaký počet zákazníkov, v Čechách sa tento počet zvýšil o 2,5 %. Avšak v štatistickom vyjadrení počtu zákazníkov na posudzovanú nákupnú plochu sú na tom lepšie slovenské nákupné centrá. V roku 2018 bola priemerná návštevnosť na Slovensku 290 zákazníkov/m2, zatiaľ čo v Čechách tento indikátor dosiahol úroveň 176 návštevníkov/m2.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech