SingleCase: „Nezačínajte robiť startup, ak neviete prečo práve tento, prečo práve Vy a prečo zrovna teraz.“

  • Ako to funguje v SingleCase nám prezradil Pavel.
image_1423042356.png
  • Ako to funguje v SingleCase nám prezradil Pavel.

 

Čomu sa SingleCase venuje?

V skratke – spravuje právnikom dokumenty k prípadom, zabezpečuje, aby pracovali so svojimi spismi efektívne.

 

Prečo si rozbehol SingleCase?

Tá otázka má dva rozmery. Čisto osobne mi ako IT analytikovi chýbal zákazník z mäsa a kostí, mojim zákazníkom bývali veľké množstvá projektovej dokumentácie a požiadavky zozbierané naprieč firmou. Druhým rozmerom je fakt, že sa v SingleCase stretol zaujímavý problém s príslušnými skúsenosťami, to všetko v správny čas. Verím, že ak právnikom pomôžeme lepšie sa organizovať, budú oni poskytovať lepší servis aj svojim zákazníkom.

Čo je Vaša inšpirácia?

Tých je veľa! A väčšinou odídu rovnako rýchlo, ako prišli. Aktuálne spomeniem helpdesk nástroj Groove – podobne ako u SingleCase sa jedná o SaaS službu pre B2B trh. Čím sú iní je, že píšu otvorene o problémoch a úspechoch svojho Startup, nebojia sa ani odhaleniia revenue. Skvelé na tom je, ako to zvyšuje dôveru klienta, ktorý vidí, že za službou sú skutoční ľudia, ktorí robia chyby, ale pritom majú víziu a sú na správnej ceste.

 

Čo považuješ za najväčší úspech SingleCase?

Keď sa na to pozerám spätne, je to rýchlosť doručenia MVP (minimum viable product) na trh, náš čas uvedenia na trh bol 5 mesiacov od štartu vývoja. A na rovnakej úrovni to, že dokážeme stabilne predávať službu cez online kanály – a to napriek tomu, že sa jedná o komplexný produkt pre zložitú cieľovú skupinu. Obchodníci konkurencie nám tvrdili, že predávať inak než cez osobné stretnutia nie je možné.

 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

V krátkej dobe sa potrebujeme posunúť zo segmentu tzv. Early adopters na veľký trh. Konkrétne to znamená prestať ponúkať IT produkt a začať ponúkať službu, ktorá pomôže právnikom pracovať efektívnejšie. Znie to ako fráza, ale tá zmena myslenia je veľká. V dnešnej dobe mať skvelý produkt nestačí, musíme poznať detailne fungovanie a procesy právnych kancelárií a vedieť, ako ich nastaviť lepšie. V dlhodobom horizonte vnímame príležitosť v plánovaní práce, priblížení klienta interným procesom kancelárie a v automatickom generovaní dokumentov.

Aké typy ľudí hľadáte do svojho tímu?

Múdrych, sebavedomých, zodpovedných. Teraz práve hľadáme marketéra.

 

V čom ste iní ako konkurencia?

Naša konkurencia poskytuje predovšetkým evidenciu, my ponúkame nástroj, v ktorom právnici pracujú a vytvárajú pridanú hodnotu pre klientov. To platí najmä pre český trh, ale aj na globálnom trhu vidíme rovnaký prístup, daný historicky. V minulosti boli spisy vedené papierovo a k tomu elektronická evidencia. Klienti advokátskych kancelárií sú už dnes zvyknutí zdieľať dokumenty cez Dropbox, právnici s nimi ale komunikujú stále e-mailom a dokumenty majú na disku v kancelárii.

 

V čom je najväčšia výhoda vašej služby?

Práve v prepojení reálnej práce právnikov s evidenciou a účtovaním. V starom modeli právnik pracoval, potom zvlášť viedol evidenciu prípadov a zvlášť účtoval klientom. So SingleCase sú role jasne rozdelené – právnik „iba“ pracuje, SingleCase vytvára automaticky evidenciu a navrhuje, aké položky účtovať klientom.

Čo je pre vás pri budovaní startup najdôležitejšie?

Pre mňa osobne nezahltiť sa dennou agendou a sústrediť sa na dôležité veci. Nesľubovať, čo nechceme doručiť. Viac delegovať. Doručovať rýchlo, nie hneď na prvýkrát perfektne.

 

Ako vyzerá pracovný deň v SingleCase?

Úseky usilovnej práce strieda hromadné podpichovanie, pohybujeme sa neustále od depresie z klientskych požiadaviek a nestíhaných termínov po nadšenie z nových zákazníkov a funkcií, ktoré do aplikácie pridáme :) Sme rekordmani v počte vývojárov, Fatboya, psov a barových stoličiek, ktoré sa spolu s jedným Xboxom zmestia na plochu 3×4 metre.

 

Nejaké ďalšie tipy / odporúčanie / odkaz?

Už neviem, kde som to počul: nezačínajte robiť startup, ak neviete prečo práve tento, prečo práve Vy a prečo zrovna teraz.

zdroj:startupjobs.cz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech