Skle­ník budúc­nos­ti, kto­rý budeš chcieť mať vo svo­jej záh­ra­de

Simona Hanzelová / 26. marca 2017 / Eko

zdroj: myfood.eu

Nie je nad čerstvé, vo vlast­nej záh­rad­ke vypes­to­va­né, ovo­cie a zele­ni­nu. Čo však robiť, ak ti na záh­rad­kár­če­nie chý­ba ide­ál­ny pries­tor, čas ale­bo dokon­ca záh­rad­kár­ske zruč­nos­ti? Pres­ne na túto situ­áciu mys­le­la fran­cúz­ska spo­loč­nosť Myfo­od.

Podľa vízie spoločnosti by mal mať každý z nás možnosť vypestovať svoju vlastnú zeleninu a ovocie. Akvaponické skleníky od Myfood majú schopnosť vyprodukovať až 300 kilogramov zeleniny ročne a zároveň sú dostatočne malé na to, aby sa zmestili do menšej záhradky, či dokonca aj na balkón.

zdroj: myfood.eu

Model Family22 má 22 metrov štvorcových a je dodávaný spolu so solárnymi panelmi a systémom na zber dažďovej vody. Spoločnosť však nezabudla ani na ľudí žijúcich v rušných mestách  - model City sa so svojimi 3,5 metrami zmestí aj na balkón.

zdroj: myfood.eu

Pestovanie vo vnútri skleníka prebieha bez syntetických hnojív a pesticídov predovšetkým vďaka rybám plávajúcim okolo základov vertikálnych veží, ktoré sa starajú o hnojenie rastúcej zeleniny. Po niekoľkých mesiacoch sa záhony stanú samoúrodnými. Na zabezpečenie väčšej produkcie potravín možno do skleníka nainštalovať aj vyvýšené záhony.

Skleníky Myfood sú určené pre všetkých od skúsených záhradkárov až po ľudí s nulovými záhradkárskymi skúsenosťami. Vďaka šikovnej aplikácii prepojenej so skleníkom môžeš mať všetko pod kontrolou.  zdroj: myfood.eu

Spoločnosť Myfood nedávno svoje skleníky predstavila aj na Medzinárodnom poľnohospodárskom salóne v Paríži. Cena modelu Family22 sa pohybuje okolo 4 820 dolárov, kým model City možno dostať už za 8 577 dolárov vrátane dodania, inštalácie a dane.

zdroj článku: inhabitat.com 

Pridať komentár (0)