Skypicker.com dosia­hol svoj prvý ”mili­ó­no­vý” mesiac

Marek Schwarz / 20. decembra 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Skypicker.com, pop­red­ný tech­no­lo­gic­ký ino­vá­tor v oblas­ti osob­nej letec­kej pre­pra­vy, dosiah­la prvé­ho význam­né­ho obchod­né­ho míľ­ni­ka: v novem­bri 2014 dosia­hol Skypicker.com výš­ku tržieb jeden mili­ón eur. Spo­loč­nosť tak aj v čase, keď v letec­kej pre­pra­ve dochá­dza k sezón­ne­mu pre­pa­du, doká­že stá­le prud­ko dví­hať trž­by, kto­ré sa opro­ti októb­ru 2014 zvý­ši­li o viac ako 40%.

 

Začiatkom roku 2014 Skypicker uviedol na trh novú verziu svojej služby predaja leteniek. O tom, že sa firma vydala správnym smerom, svedčí fakt, že medzi januárom a novembrom 2014 tržby vzrástli o ohromujúcich 2700%.

 Skypicker.com stavia svoju ponuku na vlastných zásadných technických inováciách, ktoré umožňujú kombinovať lety najmä medzi rôznymi nízkonákladovými aerolinkami a nachádzať tak spojenie a cenové ponuky, ktoré nikto iný na svete nie je schopný nájsť, ponúknuť a predať. Svoje ponuky zverejňuje a predáva prostredníctvom vlastných portálov, ako je Whichairline.com, Aletenky.cz alebo Skypicker.com, a tiež pomocou partnerských služieb, ako je napríklad Momondo.com alebo Aviasales.ru.

"Aj keď dosiahnuté výsledky radostné, vnímame, že to je pre Skypicker stále začiatok," hovorí Oliver Dlouhý, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti. "Pracujeme na niekoľkonásobnom zvýšení celkovej ponuky trás, letov a sedadiel integráciou ponuky ďalších aeroliniek. Súčasne sa naša ponuka stáva súčasťou čoraz väčšieho počtu vyhľadávačov a portálov, vrátane svetových lídrov. Už to naznačuje, že sa v tržbách môžeme posunúť o ďalšie priečky vyššie. Súčasne pracujeme na ďalšom skvalitňovaní našich algoritmov či na nadväzujúcich službách v oblasti cestovania. "

"Skypicker.com je priebežne v zisku, ziskový bude tiež celkový výsledok za rok 2014, čo je pre takto enormne rýchlu spoločnosť, ktorá musí neustále prudko investovať do rozvoja technológií nezvyklé," dodáva Jiří Hlavenka, spoluzakladateľ a early-stage investor do spoločnosti.


"V rámci ďalšieho dynamického rastu Skypicker.com pred sebou plán rozširovania tímu o špičkových programátorov ovládajúci Python," dopĺňa Oliver Dlouhý.

Informácie o Skypicker.com


Vyhľadávač lacných leteniek nízkonákladových leteckých spoločností Skypicker.com vznikol v roku 2012 z iniciatívy niekoľkých brnenských študentov. Zakladateľ projektu, Oliver Dlouhý, dal podnet k vytvoreniu nástroja, ktorý dokáže ľahko a rýchlo vyhľadať najlacnejšie kombinácie letov. Projekt má ambíciu stať sa celosvetovým lídrom v oblasti vyhľadávania lacných leteniek.
Spočiatku bol Skypicker určený nezávislým cestovateľom, dnes je základňa užívateľov oveľa pestrejšia.

To, že sa jedná o zmysluplný projekt s veľkým potenciálom, dokazuje pozornosť zahraničných médií. Vyhľadávač Skypicker si všimli denníky The New York Times, francúzsky Le Figaro či USA Today.

 

Zdroj: TS

 

Pridať komentár (0)