Slováci podpíšu všetko, čo majú pred očami. Nečítame zmluvy a potom sa čudujeme, aká došla výplata

  • Podpisovanie zmlúv, nech už ide o akýkoľvek druh, je pre väčšinu ľudí komplikovanou záležitosťou, pretože nerozumejú ich zneniu
  • Podľa koncipienta z advokátskej kancelárie za to môže absencia právnej gramotnosti na školách a rovnako aj prostredie, z ktorého človek pochádza
právo
Unsplash/Scott Graham/Tingey Injury Law Firm
  • Podpisovanie zmlúv, nech už ide o akýkoľvek druh, je pre väčšinu ľudí komplikovanou záležitosťou, pretože nerozumejú ich zneniu
  • Podľa koncipienta z advokátskej kancelárie za to môže absencia právnej gramotnosti na školách a rovnako aj prostredie, z ktorého človek pochádza

Pojem finančná gramotnosť je čoraz populárnejší a takmer všetci vedia, čo si pod ním majú predstaviť. Existuje však aj právna gramotnosť, o ktorej sa hovorí menej. Encyclopaedia Beliana právnu gramotnosť charakterizuje ako „orientáciu v právnom systéme, prehľade o právach a povinnostiach a o možnostiach inštitucionálnej a inej pomoci“.

Možno aj ty poznáš ľudí, ktorí zmluvám či právnym záležitostiam vôbec nerozumejú. Pravdepodobne najväčší kameň úrazu spočíva v absencii právnej výuky na základných či stredných školách. Potvrdil to aj Radovan Kovačik, koncipient z advokátskej kancelárie Matejka & Friedmannová, ktorého sme oslovili. 

Veľkú úlohu zohráva aj sociálne prostredie

Základnú orientáciu v právnom systéme získavaš predovšetkým na strednej škole. Kým finančnej gramotnosti sa prikladá veľká dôležitosť, tá právna zostáva aj naďalej v úzadí. Dôsledkom tohto faktu je, že mladí ľudia nerozumejú zmluvám a manuálne podpíšu čokoľvek, čo im podstrčia pod nos.

„K dôvodu, prečo mladí ľudia nerozumejú zmluvám, treba najskôr nahliadnuť do sociálneho prostredia osôb, teda prostredia, v ktorom osoby vyrastajú,“ vysvetlil Radovan Kovačik. Práve tieto prostriedky podľa Kovačika tvoria základy právnej gramotnosti. To ale neznamená, že je človek odkázaný len na prostredie, z ktorého pochádza.

právo
zdroj: Unsplash/Ben Rosett

Pozor na pohodlnosť, k podpisovaniu zmluvy nepatrí

Kovačik podotkol, že mimoriadne dôležité je vzdelávať ľudí v oblasti práva už v škole. Nanešťastie, na Slovensku sa o zavedení osnov k právnej výchove poväčšine len teoretizuje. „S takto chabými základmi v oblasti právnej gramotnosti je teda pochopiteľné, že mladí ľudia mávajú problémy pri uzatváraní akýchkoľvek zmluvných vzťahov,“ skonštatoval Kovačik.

Existujú rôzne zmluvy, niektoré sú jednoduchšie, iné zase komplikovanejšie na laické pochopenie. Koncipient dodal, že pri uzatváraní zmlúv sa u väčšiny nielen mladých ľudí prejaví veľmi zlá ľudská vlastnosť, pohodlnosť.

„Ľudia často zmluvy nečítajú, resp. postačí, keď im niekto iba opíše, čo sa v danej zmluve nachádza a dôverujú danému výkladu, čo samozrejme z právneho hľadiska neodporúčame,“ upozornil Kovačik.

Advokátska koncipientka Anna Kmetíková radí, aby si pracovnú zmluvu uzatváral vždy len písomne. Ak totiž budeš neskôr potrebovať zmluvu ako dôkaz dohody medzi tebou a zamestnávateľom, písomná forma zmluvy je oveľa dôveryhodnejšia než tá elektronická. 

Daj si pozor na platobné podmienky

Ďalším aspektom, ktorý buď uľahčuje, alebo komplikuje zrozumiteľnosť zmlúv, je to, ako sú písané. Kovačik spomenul, že mnoho zamestnávateľov jednoducho stiahne zmluvu z internetu a vôbec pritom nerešpektuje ustanovenia Zákonníka práce.

Konkrétne v prípade pracovných zmlúv by zamestnávatelia mali do obsahu pridať aj stručnú charakteristiku práce. „Následne môže často dôjsť k tomu, že zamestnávateľ pri reálnom výkone práce od zamestnanca vyžaduje aj prácu, na ktorú nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu,“ vysvetlil Kovačik. 

S týmto názorom sa stotožňuje aj Kmetíková. Podľa jej slov môže zamestnanec odmietnuť vykonať prácu, o ktorej sa zamestnávateľ nezmienil v zmluve. Pokiaľ máš teda pocit, že od teba šéf požaduje niečo, čo by nemalo byť náplňou tvojej práce, over si to prostredníctvom zmluvy. 

právo
zdroj: Unsplash/Gabrielle Henderson

Pri najbližšom podpisovaní pracovnej zmluvy by si si mal dávať pozor aj na platobné podmienky. Radšej sa dvakrát zamysli, či rozumieš tomu, koľko peňazí dostaneš za odvedenú prácu. Rovnako si daj pozor na hrubú a čistú mzdu, je to totiž rozdiel.

„Uzatváranie pracovných zmlúv, ktoré nemajú zákonné náležitosti následne spôsobuje problémy nielen na strane zamestnancov, ale aj zamestnávateľov a z daného dôvodu odporúčame budúcim zamestnancom ale aj zamestnávateľom sa pri vyhotovovaní pracovných zmlúv obrátiť na advokátov,“ dodal koncipient.

Zmluva o hypotekárnom úvere je komplikovanejšia

Pokiaľ máš pracovné zmluvy vysporiadané a vieš sa v nich pohybovať, možno ťa budú zaujímať zmluvy o hypotekárnom úvere. Kovačik tvrdí, že tieto zmluvy odkazujú na všeobecné obchodné podmienky banky, ktoré mávajú zvyčajne niekoľko desiatok strán. Ľudia ich tým pádom často nečítajú, a teda nemajú vedomosť, čo všetko obsahuje daný zmluvný vzťah.

Problémom je aj fakt, že veľa ľudí vidí zmluvu o hypotekárnom úvere prvýkrát až pri jej podpisovaní. „Zmluvy o hypotekárnom úvere bývajú komplikované, a preto odporúčame, aby si ľudia ich textáciu pred podpisom vyžiadali od banky, aby si ich vedeli riadne preštudovať v rámci domova,“ radí koncipient.

Na škodu nie je ani oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak máš v čomkoľvek nejasnosti, obráť sa na advokáta, ktorý ti poradí s právnou stránkou zmluvy. Tu sa naozaj vyplatí preverovať nie raz, ale aj trikrát.

právo
zdroj: Unsplash/Mateus Campos Felipe

Pokiaľ si stratený, obráť sa na advokáta

Je pravda, že mnohým nedorozumeniam by sa dalo predísť, keby ľudia ovládali základy právnej gramotnosti. Sám Kovačik tvrdí, že chápanie právnych vzťahov nie je nijaká prechádzka ružovou záhradou. Často totiž odkazujú na zákonné úpravy, ktoré vedia poriadne zmiasť. Práve kvôli tomu je mnohokrát ťažké pochopiť, čo je v zmluve vlastne napísané.

Nakoľko sa v školách právnej gramotnosti žiaci a študenti pravdepodobne ešte dlho nedočkajú, Kovačik vraví, že existuje záchrana. „Prvou radou je vyžiadať si textáciu zmluvy dopredu, určite riadne prečítať zmluvu, aj niekoľkokrát,“ prezradil koncipient.

Na záver dodal, že najväčšiu istotu budeš mať, ak zmluvu pred jej podpísaním prejdeš s advokátom.

Zdroje: Beliana, Podnikajme

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech