Slováci priniesli koncept, kde si môže poctivé výrobky kúpiť každý, nielen ten, ktorý na to má

  • Kvalitné výrobky zo slovenských fariem vyhľadáva čoraz viac Slovákov
  • Aj vďaka takémtuto postoju sa darí úspešne napredovať malým, lokálnym predajniam akou je aj Farm House
deww
Farm House,pixabay.com
  • Kvalitné výrobky zo slovenských fariem vyhľadáva čoraz viac Slovákov
  • Aj vďaka takémtuto postoju sa darí úspešne napredovať malým, lokálnym predajniam akou je aj Farm House

Až tre­tina Slo­vá­kov si myslí, že sme sa v mi­nu­losti roz­ho­do­vali na zá­klade ceny potravín a až následne sme pri­hlia­dali na ich kva­litu. Dnes sme však ako spot­re­bi­te­lia ná­roč­nejší a v po­tra­vi­nách hľa­dáme niečo viac, ako iba vý­hodnú kúpu. Aj keď cena hrá stále dô­le­žitú úlohu, na prvé miesto podľa najnovších prieskumov kla­dieme kva­litu po­tra­vín.

Čím ďa­lej, tým viac, sa u nás pre­ja­vuje aj po­tra­vi­nový lo­kál­pat­ri­otiz­mus, sa­moz­rejme za pred­po­kladu kon­ku­ren­cie­schop­nej ceny a oča­ká­va­nej kva­lity. Viac ako 10 percent z nás rad­šej pod­porí do­mácu eko­no­miku a vy­be­rie si vý­ro­bok od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov.

Úspech predajní Farm House naznačuje, že Slovákom záleží na kvalite

Túto filozofiu podporuje aj tím šikovných Slovákov, ktorý vytvorili koncept potravín s názvom Farm House. Stoja za ňou ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s predajom mäsa, mäsových výrobkov a rôznych farmárskych produktov.

Sú si vedomí toho, že ľudia už v dnešnej dobe rozumejú, že nie je nakupovanie ako nakupovanie. Snažia sa o individuálny prístup k  zákazníkom a ich potrebám. Nakoľko nie sú veľkou spoločnosťou, môžu si to dovoliť.

„Prísne dohliadame na kvalitu našich predávaných produktov, aby sme docielili čo najväčšiu spokojnosť zákazníkov. Pri nákupe spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami, ktoré sú rovnako naladené, ako my,” hovorí pre Startitup Marián Petrík z Farm House.

Vo Farm House uprednostňujú menších slovenských výrobcov, farmárov, chovateľov, ktorí ponúkajú okrem tovaru aj časť svojho srdca, umu a driny pri neľahkých podmienkach cenotvorby veľkých obchodných reťazcoch.

„Pri tom všetkom však stojíme pevne na zemi a snažíme sa priniesť vždy čerstvé produkty za prijateľné ceny, aby si u nás mohol nakúpiť každý, a nie len tých povestných 10% ľudí, ktorí na to majú. Myslíme si, že každý môže mať výbornú kvalitu za rozumnú cenu,” pokračuje Marián.

V ponuke Farm House je hydina, bravčovina, hovädzina, teľacina, morčacie, ako aj kačacie mäso, farmárske mäsové výrobky, mliečne výrobky z rôznych fariem a salašov, vajíčka z 100% voľného výbehu, kde sú sliepky chované pšeničnými klíčkami, kvalitné medy od regionálnych včelárov a veľa iného. Špecialitou sú aj výberové grilované špeciality, ktoré každý deň pripravujú a grilujú. Farm House je jedna z mála predajní, ktorá ponúka aj hovädzie mäso z dobytka Limousine a Aberdeen Angus.

„Naša filozofia sa nám vracia v podobe spokojných a pravidelne sa vracajúcich zákazníkov. A to je to najväčšie uznanie. Nakoľko sme zaznamenali veľmi veľa dotazov, ohľadom nášho rozšírenia pôsobenia, rozhodli sme sa expandovať.”

„Čaká nás dlhá a náročná cesta, ale sme tím šikovných ľudí, ktorí vedia čo robia, a ako to majú robiť. A hlavne sme partia dobrých priateľov vrátane zamestnancov, ktorí majú svoju prácu ako hobby,” dodáva Marián.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá