Slováci priniesli koncept, kde si môže poctivé výrobky kúpiť každý, nielen ten, ktorý na to má

  • Kvalitné výrobky zo slovenských fariem vyhľadáva čoraz viac Slovákov
  • Aj vďaka takémtuto postoju sa darí úspešne napredovať malým, lokálnym predajniam akou je aj Farm House
deww
Farm House,pixabay.com
  • Kvalitné výrobky zo slovenských fariem vyhľadáva čoraz viac Slovákov
  • Aj vďaka takémtuto postoju sa darí úspešne napredovať malým, lokálnym predajniam akou je aj Farm House

Až tre­tina Slo­vá­kov si myslí, že sme sa v mi­nu­losti roz­ho­do­vali na zá­klade ceny potravín a až následne sme pri­hlia­dali na ich kva­litu. Dnes sme však ako spot­re­bi­te­lia ná­roč­nejší a v po­tra­vi­nách hľa­dáme niečo viac, ako iba vý­hodnú kúpu. Aj keď cena hrá stále dô­le­žitú úlohu, na prvé miesto podľa najnovších prieskumov kla­dieme kva­litu po­tra­vín.

Gepostet von Farm House am Samstag, 3. November 2018

Čím ďa­lej, tým viac, sa u nás pre­ja­vuje aj po­tra­vi­nový lo­kál­pat­ri­otiz­mus, sa­moz­rejme za pred­po­kladu kon­ku­ren­cie­schop­nej ceny a oča­ká­va­nej kva­lity. Viac ako 10 percent z nás rad­šej pod­porí do­mácu eko­no­miku a vy­be­rie si vý­ro­bok od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov.

Úspech predajní Farm House naznačuje, že Slovákom záleží na kvalite

Túto filozofiu podporuje aj tím šikovných Slovákov, ktorý vytvorili koncept potravín s názvom Farm House. Stoja za ňou ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s predajom mäsa, mäsových výrobkov a rôznych farmárskych produktov.

Sú si vedomí toho, že ľudia už v dnešnej dobe rozumejú, že nie je nakupovanie ako nakupovanie. Snažia sa o individuálny prístup k  zákazníkom a ich potrebám. Nakoľko nie sú veľkou spoločnosťou, môžu si to dovoliť.

Gepostet von Farm House am Dienstag, 19. März 2019

„Prísne dohliadame na kvalitu našich predávaných produktov, aby sme docielili čo najväčšiu spokojnosť zákazníkov. Pri nákupe spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami, ktoré sú rovnako naladené, ako my,” hovorí pre Startitup Marián Petrík z Farm House.

Vo Farm House uprednostňujú menších slovenských výrobcov, farmárov, chovateľov, ktorí ponúkajú okrem tovaru aj časť svojho srdca, umu a driny pri neľahkých podmienkach cenotvorby veľkých obchodných reťazcoch.

Gepostet von Farm House am Dienstag, 16. April 2019

„Pri tom všetkom však stojíme pevne na zemi a snažíme sa priniesť vždy čerstvé produkty za prijateľné ceny, aby si u nás mohol nakúpiť každý, a nie len tých povestných 10% ľudí, ktorí na to majú. Myslíme si, že každý môže mať výbornú kvalitu za rozumnú cenu,” pokračuje Marián.

V ponuke Farm House je hydina, bravčovina, hovädzina, teľacina, morčacie, ako aj kačacie mäso, farmárske mäsové výrobky, mliečne výrobky z rôznych fariem a salašov, vajíčka z 100% voľného výbehu, kde sú sliepky chované pšeničnými klíčkami, kvalitné medy od regionálnych včelárov a veľa iného. Špecialitou sú aj výberové grilované špeciality, ktoré každý deň pripravujú a grilujú. Farm House je jedna z mála predajní, ktorá ponúka aj hovädzie mäso z dobytka Limousine a Aberdeen Angus.

Gepostet von Farm House am Dienstag, 16. April 2019

„Naša filozofia sa nám vracia v podobe spokojných a pravidelne sa vracajúcich zákazníkov. A to je to najväčšie uznanie. Nakoľko sme zaznamenali veľmi veľa dotazov, ohľadom nášho rozšírenia pôsobenia, rozhodli sme sa expandovať.”

Gepostet von Farm House am Dienstag, 16. April 2019

„Čaká nás dlhá a náročná cesta, ale sme tím šikovných ľudí, ktorí vedia čo robia, a ako to majú robiť. A hlavne sme partia dobrých priateľov vrátane zamestnancov, ktorí majú svoju prácu ako hobby,” dodáva Marián.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech