Slováci sa neradi vzdávajú áut, premiestňujú sa nimi bezkonkurenčne najradšej

  • Tento týždeň je Európskym týždňom mobility
  • V mnohých krajinách EÚ prebiehajú kampane v duchu „nechaj auto doma a cestuj autobusom či vlakom“
  • Analytička WOOD & Company, Eva Sadovská, sa pri tejto príležitosti pozrela na to, aký typ pozemnej dopravy vo svojej krajine používajú najčastejšie Slováci, ale aj iní Európania
zama
TASR - Lukáš Grinaj
  • Tento týždeň je Európskym týždňom mobility
  • V mnohých krajinách EÚ prebiehajú kampane v duchu „nechaj auto doma a cestuj autobusom či vlakom“
  • Analytička WOOD & Company, Eva Sadovská, sa pri tejto príležitosti pozrela na to, aký typ pozemnej dopravy vo svojej krajine používajú najčastejšie Slováci, ale aj iní Európania

Z aktuálnej analýzy, vychádzajúcej z údajov Eurostatu, vyplýva, ako sa zmenila situácia za posledné štvrťstoročie.

Slováci najviac cestujú autom

Na to, aby sa mohli presunúť z jedného miesta na druhé, využívajú najčastejšie osobný automobil a to až v troch štvrtinách prípadov 74,4 %. Autobusy a trolejbusy sú zastúpené podielom takmer 16 %. Slovákmi nacestované kilometre vlakom tvoria z celkovej pozemnej dopravy približne desatinu. Vyplynulo to z údajov Eurostatu za rok 2017. 

V EÚ medzi rekordérov v cestovaní osobným automobilom ale ani zďaleka nepatríme. V rámci európskej 28 sme dokonca krajinou s tretím najnižším podielom cestovania autom v rámci pozemnej (či už cestnej alebo železničnej) dopravy.

V menšej miere za volant sadajú už iba obyvatelia susedného Česka (73,3 %) a Maďarska (70,0 %). Naopak, najvyšší podiel osobo-kilometrov prejazdených osobným automobilom evidujú v Litve (91,1 %) a v Portugalsku (85,5 %). 

Do autobusov či trolejbusov najčastejšie sadajú obyvatelia susedného Maďarska (viac ako 21 %). Vyše 17 percentný podiel autobusov a trolejbusov na celkovej pozemnej doprave evidujú aj na Malte, v Českej republike a v Estónsku. Cestovanie vlakom dominuje v rámci EÚ v Rakúsku, v Holandsku a vo Francúzsku s podielom okolo 11 %. 

Za posledné štvrťstoročie sa situácia na Slovensku rapídne zmenila a to hlavne na cestách. Kým v súčasnosti dominujú na cestách hlavne autá, pred 25 rokmi tomu nebolo tak. V roku 1993 totiž podiel osobo-kilometrov najazdených osobnými automobilmi predstavoval na Slovensku iba 46,5 %. Autobusmi tak ľudia cestovali v oveľa väčšej miere ako teraz a to s podielom 41,4 % na celkovej pozemnej doprave. Podiel vlakov sa pred štvrťstoročím nachádzal na úrovni 12 %. 

Rastúce emisie v doprave

V doprave vzniká takmer 30 percent všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ, pričom cestná doprava sa na nich podieľa 72 percentami. Únia si preto stanovila za cieľ obmedziť emisie CO2 z dopravy do roku 2050 o 60 percent (v porovnaní s úrovňou emisií v roku 1990). Ide o dôležitú súčasť snáh o zníženie emisií skleníkových plynov.

Ide o veľmi ambiciózny plán, najmä ak si uvedomíme, že zatiaľ čo v iných odvetviach produkcia CO2 klesá, v doprave naopak s rastúcou mobilitou emisie rastú.

K zmene tohto stavu môže prispieť aj súčasný Európsky týždeň mobility, ktorý má za cieľ motivovať ľudí k využívaniu udržateľnejších a ekologickejších spôsobov dopravy. Tými sú napríklad verejná hromadná doprava, chôdza či cyklistika.

Naopak tak populárna, individuálna automobilová doprava sa zaraďuje medzi najväčších emitentov CO2. Na celkových emisiách vytvorených v doprave sa podieľajú až so 60,7 percentami. Cestovanie autom sa však ľahko môže stať jedným z najekologickejších spôsobov dopravy – za predpokladu, aj jedným vozom cestuje viac ľudí.

Štatistiky ale však ukazujú, že v jednom aute cestuje v Európe priemerne 1,7 pasažiera. Tým pádom sa ostatné spôsoby prepravy, napríklad autobusová, ukazujú ako ekologickejšie alternatívy.

zdroj: Eurostat, WOOD & Company

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK