Slováci sa sťažujú na spot, v ktorom sa bozkávajú dvaja muži. Jeho etiku riešila Rada pre reklamu

  • Vianočná reklama módnej značky H&M prekonala všetky stereotypy
  • Za nevhodnú ju však označili dvaja Slováci, ktorým sa nepozdával bozkavajúci homosexuálny pár
  • Komisia sa však s názormi sťažovateľov nestotožnila
H&M
  • Vianočná reklama módnej značky H&M prekonala všetky stereotypy
  • Za nevhodnú ju však označili dvaja Slováci, ktorým sa nepozdával bozkavajúci homosexuálny pár
  • Komisia sa však s názormi sťažovateľov nestotožnila

Rada pre reklamu na svojom zasadnutí riešila etiku vo vianočnom spote módneho reťazca H&M. Spot je však aj napriek nesúhlasu verejnosti etický.

Podnet na reklamu podali dve osoby z okresov Sabinov a Humenné. Vadil im homosexuálny pár, ktorý sa vo vianočnej televíznej reklame spoločnosti Hennes & Mauritz bozkával.

Prvý sťažovateľ má za to, že reklama má negatívny vplyv na maloletých a je pohoršujúca. Druhý sťažovateľ považuje predmetné zobrazenie za nedôstojné, nevhodné a urážlivé,“ uvádza arbitrážna komisia Rady pre reklamu vo svojom náleze.

 

V čase, keď treba búrať rokmi zaužívané stereotypy, prichádzajú veľké spoločnosti s novým usporiadaním hodnôt. Na tie sa poukazuje najmä počas sviatkov, kedy je rodina dôležitá a mnohým sa ľahšie prijímajú fakty, že inakosť je vlastne úplne v poriadku. Spoločnosť H&M je podľa ich vlastných tvrdení zameraná na hodnoty. Týmto spôsobom reagovali na podnety, ktoré na ich vianočný reklamný spot prišli z radov bežného odberateľa.

H&M disponuje globálnymi pravidlami v oblasti rovnakých príležitostí a diverzie. Spoločnosť má striktný postoj voči akémukoľvek typu diskriminácie, napr. na základe pohlavia, náboženstva alebo sexuálnej orientácie,“ popisuje hodnoty dotknutých Rada pre reklamu.

Ústredným motívom celej reklamy vôbec nie je predmet sťažnosti. Pár sekundový záber na dvoch bozkávajúcich sa mužov poukazuje skôr na slobodu a lásku, ktorá nemá hraníc.

Slovensko s tým vopred súhlasilo

Dve sťažnosti z radov odberateľov reklamy sa niesli v duchu negatívnej argumentácie, že propagovať homosexuálne páry a ich verejnú náklonnosť jeden k druhému má na okolie negatívny vplyv.

H&M sa vyjadrila, že takáto argumentácia je striktne v rozpore so základnými právami a slobodami garantovanými vnútroštátnym právom a právom EÚ. Zadávatelia sťažnosti sa však odvolávali na konkrétne zákony, ale aj na Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Neznalosť zákona však neospravedlňuje a čítať by sa mal s porozumením a nie segmentovo.

Globálna vianočná reklama, ktorá bola odvysielaná na Slovensku, bola vopred vyobrazená a skonzultovaná aj s majiteľmi televíznej stanice, pričom zadávateľ uviedol, že neobdržal žiadne kritické pripomienky k obsahu reklamy,; dopĺňa podpredsedníčka Rady pre reklamu Slavomíra Salajová s tým, že reklama  nemala skrytý zmysel poukazovať na kontroverziu ani násilne prezentovať a vháňať do spoločnosti negatívne nálady LGBTI komunity.

Komisia vyslovila jednoznačné ÁNO

Reklama by nemala a ani nesmie obsahovať prvky, ktoré narúšajú základné princípy ľudskej slušnosti, nemá byť navonok dráždivá ani zanechávať nepríjemné pocity. Rovnako musí dodržiavať zásady ľudskej dôstojnosti a v žiadnom prípade ju neznižovať, tvrdí Etický kódex.

K bozkávajúcim sa osobám rovnakého pohlavia sa Komisia vyjadrila nasledujúco: „Predmetné zobrazenia sú však decentné a v kontexte celého príbehu reklamy. Reklama podľa Komisie neobsahuje také vyobrazenia, ktoré by boli porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti a ani neobsahuje prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V tomto kontexte posudzuje AK RPR aj pohlavie účinkujúcich. Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť.

Zároveň dodávajú, že reklama nemôže mať v nijakom prípade negatívny dosah na maloleté osoby. Preto ju vyhodnotili ako vhodnú a neporušila predpísaný Etický kódex.

Zdroj: rpr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech