Slováci si môžu prilepšiť o desiatky eur. Štátny príspevok na bývanie sa týka množstva ľudí

  • Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním
  • Zisti, čo všetko musí spĺňať osoba, ktorá chce o príspevok požiadať
Muž v okne a peniaze
Ilustračný obrázok, TASR/Jaroslav Novák, Pixabay/moerschy
  • Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním
  • Zisti, čo všetko musí spĺňať osoba, ktorá chce o príspevok požiadať

Pretrvávajúca inflácia zdvihla ceny na Slovensku prudko nahor. Mnohí Slováci sú doslova zúfalí, pretože netušia, ako sa im podarí prežiť, ak to takto pôjde aj naďalej. Už v minulom roku preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo novinku, ktorá je dostupná pre mnohých Slovákov.

Prilepšiť si môžeš o desiatky eur aj ty, musíš ale splniť isté kritériá. Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojom webe, príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

Hmotná núdza

Ako uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke, príspevok na bývanie je jednou z foriem, akou ti dokáže štát pomôcť v prípade, že sa nachádzaš v hmotnej núdzi a potrebuješ nutne získať financie na svoje bývanie.

„Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem,“ informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak je však domácnosť v hmotnej núdzi, nemusí to hneď znamenať, že má nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Tá sa totiž poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a nie do sumy životného minima.

Základné podmienky

Pokiaľ sa však nachádza jednotlivec v hmotnej núdzi a má nárok na príspevok na bývanie od úradu práce, aj vtedy musí splniť zopár ďalších podmienok.

Ľudovo povedané, musíš mať strechu nad hlavou, čo znamená, že musíš byť vlastníkom bytu alebo rodinného domu, nájomcom bytu/rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení na trvalé bývanie. 

Ďalšou podmienkou pre osobu, ktorá chce o tento príspevok požiadať, je úhrada nákladov spojených s bývaním. Je nutné predložiť aj doklad o zaplatení nákladov na bývanie za posledných šesť kalendárnych mesiacov. Ak sa vyskytnú nejaké nedoplatky, je potrebné preukázať uznanie dlhu spoločne s dohodou o splátkach.

Samozrejmosťou je aj trvalý alebo prechodný pobyt žiadateľa na území Slovenskej republiky. Nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí rovnako nachádzať na Slovensku. 

Výška príspevku na bývanie

Príspevok na bývanie sa v tomto roku zvýšil pre jednu osobu o 4,50 eura (63,90 eur). Pre dve a viac osôb dosahuje výšku 101,90 eur, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 7,10 eura. 

peniaze
zdroj: Flickr

To, či má niekto nárok na príspevok na bývanie, skúma Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienky však okamžite môže splniť jedinec, ktorý je v hmotnej núdzi a poberá starobný dôchodok, inú dôchodkovú dávku alebo sociálny dôchodok a dovŕšil už vek 62 rokov.

Automaticky dostane príspevok na bývanie aj jedinec, ktorému je poskytovaná starostlivosť v sociálnych zariadeniach celoročne s poskytnutím bývania. 

„Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie alebo 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie, ak sa výdavky uhrádzajú ročne,“ objasňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Postup pri žiadaní

V prípade, že niekto spĺňa základné podmienky na príspevok na bývanie, žiadosť musí podať osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miesta trvalého bydliska.

Zamestnanec úradu poskytne žiadateľovi príslušné písomné tlačivo, ktoré vyplní. Na úrade je nutné preukázať, že žiadateľ je vlastníkom alebo nájomcom bytu/rodinného domu. Priniesť musí so sebou aj doklady o úhrade všetkých nákladov spojených s bývaním za posledných šesť mesiacov. 

S ďalšími otázkami sa môže žiadateľ obrátiť priamo na oddelenie pomoci hmotnej núdzi UPSVaR.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá