Slováci už nevnímajú LGBTI ako tabu tému, myslí si stredisko pre ľudské práva SNSĽP

  • Témy týkajúce sa LGBTI komunity už nie sú v slovenskej spoločnosti tabu
  • V slovenskej spoločnosti sú predsudky a stereotypy bežné, a to nielen voči LGBTI komunite
lgbti
Unsplash/Brian Kyed/Teddy Österblom
  • Témy týkajúce sa LGBTI komunity už nie sú v slovenskej spoločnosti tabu
  • V slovenskej spoločnosti sú predsudky a stereotypy bežné, a to nielen voči LGBTI komunite

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) považuje za pozitívny posun, že témy týkajúce sa LGBTI komunity už nie sú v slovenskej spoločnosti tabu a vedie sa o nich diskusia.

Avšak z dôvodu kontroverznosti a vyhrocovania verejne prezentovaných názorov stredisko konštatuje, že tieto témy naďalej rozdeľujú „našu“ spoločnosť a nájsť kompromisné riešenie nie je jednoduché. Pre agentúru SITA to uviedla Miroslava Novodomcová zo SNSĽP.

Predsudky a stereotypy

Ako ďalej priblížila, LGBTI ľudia sú na Slovensku dlhodobo obeťami diskriminácie a iných foriem intolerancie. Podľa názoru SNSĽP sú najvážnejším problémom predsudky a stereotypy.

lgbti
zdroj: Unsplash/Allie

„V slovenskej spoločnosti sú predsudky a stereotypy bežné, a to nielen voči LGBTI komunite. Ľudia radi hádžu príslušníkov rôznych znevýhodnených skupín do jedného vreca a vytvárajú si stereotypy z informácií z druhej ruky – od rodiny, priateľov, politikov alebo svojho okolia,“ pripomenulo stredisko s tým, že rovnako unáhlené zovšeobecňovanie prispieva k negatívnemu postoju voči LGBTI komunite.

Dodáva, že tým, že predsudky sú iracionálne a riadia sa emóciami, je ťažké sa ich vzdať a vnímať LGBTI komunitu bez nich.

Antidiskriminačný zákon

Mýty a neoverené informácie majú vplyv aj na postoj spoločnosti k registrovaným partnerstvám a adopciám detí pármi rovnakého pohlavia. SNSĽP zároveň priblížilo, že v predsudkoch je často prítomná tendencia ublížiť alebo diskriminovať.

Antidiskriminačný zákon pritom zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb vrátane bývania a v oblasti vzdelávania.

Pápež František má dôležitý odkaz pre rodičov LGBTI detí. Mnohým sa páčiť nebude

„Zároveň poskytuje ochranu aj transrodovým osobám, keďže diskriminácia na základe pohlavia explicitne zahŕňa diskrimináciu na základe (aj plánovanej) zmeny pohlavia, ako aj diskrimináciu z dôvodu, že sa určitá osoba identifikuje s rodovými očakávaniami priraďovanými k pohlaviu, ku ktorému táto osoba biologicky nepatrí,“ doplnilo stredisko.

Európska komisia (EK) proti rasizmu a intolerancii (ECRI) odporúča, aby slovenské orgány v úzkej súčinnosti s občianskou spoločnosťou vypracovali a implementovali akčný plán pre LGBTI ľudí obsahujúcu také ciele, ako je zvýšiť povedomie verejnosti o podmienkach, v akých žijú LGBTI ľudia, podporiť lepšie pochopenie ich situácie, chrániť ich pred trestnými činmi z nenávisti, verbálnymi prejavmi nenávisti a diskrimináciou či zabezpečiť účinné uplatňovanie ich práva na rovnaké zaobchádzanie, vyplýva zo Správy správy ECRI o Slovenskej republike.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech