Slovákom sa podarilo dosiahnuť obrovský úspech na celoeurópskej úrovni

  • Slovak Business Agency ti prináša rozhovor s predstaviteľmi firmy RIMANEC
  • Svojím inovatívnym projektom sa im podarilo uspieť v prvej fáze programu Horizont 2020 v rámci SME Instrumentu
  • SBA bola ich tútorom na tejto vytrvalej, ale za to úspešnej ceste
  • V rozhovore sa dozviete viac o tomto inovátorskom nápade a aj ako prebiehala pomoc SBA
IMG_0595-min
SBA
  • Slovak Business Agency ti prináša rozhovor s predstaviteľmi firmy RIMANEC
  • Svojím inovatívnym projektom sa im podarilo uspieť v prvej fáze programu Horizont 2020 v rámci SME Instrumentu
  • SBA bola ich tútorom na tejto vytrvalej, ale za to úspešnej ceste
  • V rozhovore sa dozviete viac o tomto inovátorskom nápade a aj ako prebiehala pomoc SBA

Hneď úvodom nám predstavte o čom je váš víťazný projekt?

Predovšetkým by sme chceli povedať, že sme veľmi radi, že sa nám podarilo uspieť na celoeurópskej úrovni. Tento úspech nie je len naším úspechom ale treba povedať, že je to spoločný úspech, ktorý bol vyústením vzájomnej spolupráce so Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“). Naša cesta k úspešnému koncu nebola jednoduchá, je za tým množstvo práce a úsilia a v tomto nám výrazne pomohla tútorská pomoc zo strany SBA.

Naša základná myšlienka projektu sa zrodila v Zaježovej, keď sme si tam zaobstarali včelstvá, a zistili sme, že medzi najväčšie hrozby pre včelstvá patrí klieštik včelí. Je to zákerný parazit, ktorý sa prisaje na telo včelej larvy a jej bezbranné telo vyciciava. Neskôr sa prisaje na dospelú včelu, cicia jej hemolymfu a tak ju oslabuje. Pri silnom napadnutí včelstvo kolabuje a doslova zmizne z úľa. Z toho dôvodu sme hľadali možné riešenia ako sa s klieštikom vysporiadať tak, aby sme včelstvá ako také uchránili.

Samozrejme sme si boli vedomí, že keď vyriešime náš lokálny problém, tak vyriešime problém aj globálny. Pustili sme sa do vývoja, aj keď sme si boli vedomí, že nás čaká dlhá a tŕnistá cesta. A v momente, keď sme si mysleli, že máme všetko pripravené, tak sme začali od začiatku. Samotný vývoj nás stál veľa energie a pochopiteľne aj finančných prostriedkov. A keď sme sa chceli posunúť ďalej, tak sme museli hľadať spôsob a zdroje, ako tento výskum dokončiť a priblížiť sa k vytúženému produktu a k jeho sériovej výrobe.

 Mali sme veľké šťastie, že sme sa dozvedeli o pomoci zo strany SBA. Musím vyzdvihnúť pozitívum, že SBA realizuje spoluprácu cez regionálnych zástupcov, ako to bolo aj v našom prípade. Náš projekt sme predostreli, boli sme nadšení, že sme zaujali myšlienkou aj obsahom čo chceme realizovať a následne sme získali pomoc z SBA, prostredníctvom ktorej sme získali finančné zastrešenie nášho pripravovaného projektu. Dnes môžem zhodnotiť spoluprácu s SBA ako veľmi pozitívnu a prínosnú.

Priniesli ste aj prototyp finálneho produktu, na ktorom ste tak vytrvalo pracovali. Prototyp je pre schému nástroja pre inovatívne malé a stredné podniky veľmi dôležitý. Tie produkty a služby, ktoré žiadajú o podporu, už musia byť v štádiu prototypu TL6. Ak by ste nám mohli popísať ako tento prototyp produktu funguje.

Frekvenčne ochranný generátor funguje veľmi jednoducho, po spustení začne generovať veľmi špecifický druh signálu, ktorý nepriaznivo vplýva na klieštika. Miniaturizácia prístroja bola nutná z praktického hľadiska, pôvodný prototyp bol pri skúškach zbytočne veľký. Veľa úľov na Slovensku je konštrukčne prispôsobených tak , že veľký alebo široký predmet sa do úľa nezmestí.  

Samotná liečba prebieha tak, že prístroj sa vkladá do úľa, aby frekvencia, ktorú prístroj vydáva ošetrila celý úľ. Malý prístroj je komfortný pre včelára a keby sa včelnica neošetrila celá, mohlo by dôjsť k infekcii, keďže sa nedá zamedziť stretu včiel navzájom. Tzn. liečba frekvenciou je potrebná vo všetkých úľoch a priestoroch kde sa včely zdržujú.

Sme veľmi radi, že SBA mohla byť nápomocná pri vývoji tohto inovatívneho produktu, a to prostredníctvom dlhodobého individuálneho poradenstva. Ak sa totiž chcete uchádzať o podporu z komunitárnych programov, je potrebné predložiť projekt a práve SBA poskytuje bezplatné poradenstvo na účely napísania takéhoto projektu. Vy ste sa uchádzali o podporu v rámci programu Európskej únie pre vedu a výskum Horizont 2020 a veľmi obľúbeného nástroja pre malé a stredné podniky – SME Instrument – konkrétne jeho prvej fázy. Prostredníctvom bezplatného dlhodobého poradenstva je poskytnutý externý expert, ktorý pomáha pri spracovaní projektového zámeru. Mohli by ste nám opísať ako táto spolupráca prebiehala?

Je dôležité spomenúť, že bez externého poradcu by sme projekt zrejme nedostali do takej výslednej podoby, aby sme ho predložili. Rád by som zdôraznil, že je to veľký prínos, ak sa viete obklopiť skúsenými a odborne pripravenými ľuďmi. Nám bolo doporučených viacero konzultantov a mali sme šťastie, že sme si aj dobre vybrali. Od začiatku sme začali spolupracovať s pani Kvetoslavou Papanovou, ktorá je na veľmi vysokej profesionálnej úrovni a sadli sme si aj ľudsky. Určite s ňou zostaneme v kontakte a sme otvorení aj k ďalšej spolupráci. Naša konzultantka odviedla naozaj kus práce, usmerňovala nás v samotnej štruktúre projektu a odovzdala nám svoje cenné skúsenosti.

Je to obrovský úspech v rámci SME Instrumentu a to nielen pre vás ale skutočne aj pre celé Slovensko. Aké sú vaše plány do budúcnosti, čo bude po fáze I, po tých šiestich mesiacoch?

Naše plány ďalej sú veľké a súbežne s vývojom produktu pracujeme aj na marketingu, ako dostať produkt do povedomia nielen na lokálnej ale aj medzinárodnej úrovni. Staviame na marketing prostredníctvom vzdelávania, či už prostredníctvom seminárov alebo školení. Plánujeme si vytvoriť aj databázu špecialistov, ktorí budú fundovaní odborne aj jazykovo, aby sme vedeli produkt ponúknuť celosvetovo a taktiež vedeli zabezpečiť náležitý servis.   

Ak by ste aj vy chceli využiť bezplatne dlhodobé odborné poradenstvo, môžete sa prihlásiť na aktuálne výzvy: Link na regionálnu výzvu:. Link na výzvu BA kraj.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech