Slovenská obec je takmer celá zero waste. Zabodovala aj v celoeurópskej súťaži

  • Obec Košeca získala ocenenie v súťaži Inovácie v politike, konkrétne v kategórii Digitalizácia
  • Obyvatelia sa naučili, ako netvoriť veľké množstvo zmesového odpadu
Košeca
Instagram/radomir.brtan
  • Obec Košeca získala ocenenie v súťaži Inovácie v politike, konkrétne v kategórii Digitalizácia
  • Obyvatelia sa naučili, ako netvoriť veľké množstvo zmesového odpadu

Obec Košeca, nachádzajúca sa neďaleko Ilavy, nemá ani 3 000 obyvateľov. Aj napriek tomu, že pôsobí ako nenápadná súčasť Trenčianskeho kraja, od iných obcí sa predsa len niečim odlišuje. Spôsobom, akým ľudí motivovala v oblasti triedenia odpadu.

V roku 2019 sa totiž starosta obce Radomír Brtáň rozhodol, že zmení spôsob evidovania a odvozu odpadu. Už počas prvých 3 mesiacov sa množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu znížilo o 20%. Spomínaný nápad dnes poskytuje inšpiráciu viacerým samosprávam. Projekt aktuálne uspel aj na celoeurópskej súťaži a zvíťazil v oblasti digitalizácie.

Ako to všetko začalo?

Vyzbierané ročné poplatky za smeti od obyvateľov v minulosti nedokázali pokryť náklady, ktoré obec investovala na vývoz a uskladňovanie odpadu. Na odpadové hospodárstvo vraj doplácali vysokými sumami, ktoré neskôr chýbali v iných oblastiach. Jednou z možností, ako vyriešiť spomínaný problém bolo zvýšenie poplatkov pre obyvateľov. Nakoľko je úplne jasné, že by z toho občania neboli príliš nadšení, obec bola nútená vymyslieť iný, vlastný spôsob.

Slovákom na osude planéty záleží. Proti krutosti a klimatickej kríze bojujú petíciami či vegánstvom

Rozhodli sa, že budú evidovať, aké množstvo zmesového odpadu vyprodukuje jedna rodina. Každý obyvateľ si v podstate zaplatí len za také množstvo odpadu, aké sám vyprodukuje. To, akým spôsobom zaobchádzajú s odpadom a jeho triedením sa následne odzrkadlí na poplatku, ktorý za smeti odvádzajú.

Domácnosť, ktorá odpad neseparuje a tvorí veľké množstvo toho komunálneho, zaplatí 25eur. Naopak obyvatelia, ktorí so smeťami zaobchádzajú zodpovedne si túto čiastku dokážu znížiť až na 11eur. Na prvý pohľad sa suma nezdá natoľko rozdielnou a dostatočne motivujúcou. Ak je však súčasťou jednej domácnosti 5 alebo 6 osôb, je to citeľný rozdiel. V prípade, že sa odpad triediť nerozhodnete, za piatich ľudí totiž zaplatíte približne 120 eur.

Ako systém funguje?

Jednoducho! Obyvatelia kôš so zmesovým odpadom pred dom vyložia až vtedy, keď je skutočne naplnený. Rovnako to funguje aj s vrecami, ktoré sú určené na jednotlivý druh odpadu. Obyvatelia si vyzdvihli nálepky s QR kódom, ktoré sú pridružené vždy konkrétnej domácnosti. Ak teda občan naplní vrece a vynesie ho pred bránu, smetiari si zaevidujú kód, ktorý je na ňom nalepený. Na základe toho vie obec určiť, kto vyprodukoval aké množstvo odpadu. Vďaka zozbieraným dátam vedia posúdiť, akej finančnej úľavy je domácnosť hodná.

„Motiváciou je aj to, že sa snažíme separovať, ak vidíme, že to dokážu aj iní a sme si vedomí, že našou činnosťou môžeme dbať o životné prostredie. Ak už sú ale takí, ktorým je naša planéta ľahostajnejšia, určite ich motivuje práve možnosť nižších platieb. Je to fér a dokonca vás to prinúti kupovať aj bezobalové produkty. Je jasné, že sa odpad tým pádom tvorí pomalšie. Ak máme veľa vyseparovaného odpadu a zároveň vyvážame málo toho zmesového, máme nárok na nižšie poplatky,“ tvrdí Romana, obyvateľka obce Košeca.

Obyvatelia dobrovoľne hľadajú spôsoby, ako spomaliť tvorbu zmesového odpadu

Všetkému predchádzala premyslená kampaň, ktorá ľuďom poskytla základné informácie o separovaní. Obyvatelia tvrdia, že do schránok dostali letáky s rozpisom vývozu konkrétneho druhu odpadu. Ich súčasťou tiež boli poučenia, ktoré predmety patria/nepatria do jednotlivých vriec.

Počas samotnej realizácie projektu si mnohí ľudia uvedomili, že je niekoľko spôsobov, ako nádoby na zmesový odpad naplniť pomalšie. Všimli si, že veľkú časť vyprodukovaných smetí tvorí BIO odpad a zriadili si preto kompostéry. Obec Košeca je teda dokonalým príkladom toho, že ak majú obyvatelia dostatočnú motiváciu, sú schopní zmeniť aj návyky, ktorým sú verní niekoľko rokov.

 

Zdroje: dennikn.sk, euractiv.sk, odpady-portal.sk, Instagram/radomir.brtan

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá