Slovenská príroda dostane zelenú injekciu, v Tatrách a v Pieninách pribudne až 350 000 sadeníc

  • Sadenice pribudnú v rámci jarného zalesňovania
  • Do polovice mája sa podarilo zasadiť už viac ako 152 000 sadeníc na ploche takmer 95 hektárov
stromy výsadba
Na snímke dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do výsadby stromčekov. Malužiná 10. mája 2018., TASR/Miroslava Siváková
  • Sadenice pribudnú v rámci jarného zalesňovania
  • Do polovice mája sa podarilo zasadiť už viac ako 152 000 sadeníc na ploche takmer 95 hektárov

V rámci jarného zalesňovania plánujú Štátne lesy TANAP-u na území Tatranského (TANAP) a Pieninského národného parku vysadiť celkovo vyše 230 000 sadeníc, do konca roka by sa mal ich počet vyšplhať približne na 350 000. Informovala o tom koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.

Podľa nej všetky sadenice pochádzajú z vlastnej produkcie, lesníci ich vypestovali v Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky pri Tatranskej Kotline. Odtiaľ ich postupne rozviezli do jednotlivých ochranných obvodov Štátnych lesov TANAP-u, nachádzajúcich sa od Oravíc až po Pieniny. Do polovice mája sa podarilo zasadiť už viac ako 152 000 sadeníc na ploche takmer 95 hektárov.

„Na obnovu lesných porastov používame výlučne sadenice, ktoré zodpovedajú prírodným podmienkam jednotlivých lokalít národného parku. V drevinovom zložení má najvyššie zastúpenie smrekovec, borovica a smrek, okrem nich vysádzame jedľu, javor, buk a v menšom množstve aj jelšu a jaseň,“ konkretizuje Radoslav Žlkovan z odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAP-u.

Petránová dopĺňa, že umelo obnoviť sa lesníci snažia predovšetkým lokality, kde prirodzené zmladenie z rôznych príčin absentuje – či už pre nedostatok zdrojov semena, nevhodnú genetickú štruktúru materského porastu, prípadne došlo k jeho poškodeniu zverou. Sadenice však vysádzajú aj tam, kde je potrebné urýchlene zastabilizovať porasty napríklad z dôvodu prevencie pred eróziou pôdy.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech