Slovenská republika na 32. mieste v rebríčku globálnych inovácií

Nikola Tokárová / 28. januára 2016 / Zo Slovenska

Slovenská republika sa zaradila na 32. miesto v rebríčku globálnych inovácií spoločnosti Net Impact. Túto informáciu poskytla spoločnosť ITIF – Information technology and innovation foundation.

Slovensko sa umiestnilo na 32. mieste v rebríčku, ktorý vyhodnocuje, ako domáce predpisy podporujú svetové inovácie. Toto zistenie vzišlo z nového reportu posudzujúceho 56 krajín, ktoré dohromady zahŕňa 90 percent svetovej ekonomiky. Výpočet je prerátaný na osobu a zahŕňa ekonomickú a obchodnú politiku, ktorá prispieva a odvíja sa od globálnych inovácií.

Screen Shot 2016-01-28 at 18.17.51

 

Podľa viceprezidenta globálnych inovácií v ITIFe, Spethena Ezella sú: „Robustné inovácie nevyhnutné pre hospodársky rast a pokrok.“ Krajiny neustále súťažia o vodcovstvo v inováciách ekonomiky, dokážu implementovať taktiku, ktorá má za cieľ tvoriť benefity len pre ne samotné, ale zároveň ubližuje inovačným možnostiam zvyšku sveta. Môžu však vytvoriť aj tzv. win-win politiku, ktorá podopiera ich vlastnú inováciu, zatiaľ čo vytvára pozitívny dopad na celú globálnu ekonomiku. Na inovácie, ktoré pomôžu aj zvyšku sveta, potrebujeme systém, ktorý podporuje práve globálnu ekonomiku, nie iba svoju vlastnú.

Zatiaľ čo predchádzajúce výskumy hodnotili krajiny na základe inovačných schopností a výsledkov, tento výskum berie do úvahy dopad politiky krajín na širší inovatívny systém. Autori rebríčku zohľadnili 14 faktorov, ktoré podporujú inovácie nielen na domácom území, ale majú globálny pozitívny vplyv, napríklad podporujúci daňový systém, investície do výskumu a vývoja, a ďalších 13 faktorov, ktoré majú negatívny efekt na zahraničné krajiny. Medzi ne patrí aj nútená lokalizácia a slabá ochrana intelektuálneho majetku.

32. priečka pre Slovensko reflektuje kombináciu predpisov,  ktoré sú považované za 16. najhoršie pre vlastný pozitívny príspevok do globálneho ekosystému, ale tiež kombinuje 16. miesto za najmenej ničivé dopady na svetovú ekonomiku.  

Screen Shot 2016-01-28 at 18.18.18

Report odhalil silnú koreláciu medzi príspevkami krajiny do globálnych inovácií a ich levelu úspechu domácich inovácií. Je teda jasné, že pozitívne ale hlavne v konečnom dôsledku prospešné zmeny pre lokálne inovačné prostredie sa nakoniec pozitívne odzrkadlia aj na globálnom prostredí.

Robert D. Atkinson, prezident spoločnosti ITIF a spoluautor reportu, hovorí, že pokiaľ sú tvorcovia zákonov primárne sústredení na záujmy ich vlastných občanov, zvyčajne prehliadajú fakt, že adaptácia opatrení, ktoré prospievajú aj globálnym inováciám bude prínosná aj pre občanov. Inovatívny altruizmus sa skutočne vypláca.

 

Report argumentuje, že krajiny by mali vykonať sériu opatrení, aby zlepšili ich dopad na svetové inovácie a to napríklad týmito konkrétnymi krokmi:

  • ITIF urguje zákonotvorcov a ekonómov, aby považovali inovácie za dôležité pre obchod a trh a teda aj pre optimalizáciu svetového rastu.
  • Globálny rozvoj a trhová komunita by mali ustáliť rámec pravidiel, ktorý lepšie rozlišuje medzi opatreniami, ktoré sú výhodné pre svetový inovatívny ekosystém a tie, ktoré sú škodlivé.  Politickí lídri by mali zatlačiť proti perspektívam, ktoré vypovedajú o tom, že národné inovácie sú na úkor rozvoja národnej ekonomiky a preto svet potrebuje stratégiu na prerozdeľovanie inovácií radšej ako na ich rast.
  • Vedúce národy by mali zriadiť nadáciu pre globálne vedy a inovácie, aby mohli dotovať vedecké a inžinierske prieskumy ohľadom kľúčových svetových úloh.
Screen Shot 2016-01-28 at 18.18.30

 

Atkinson dodáva, že svet neprodukuje dostatok inovácií, ktoré sú potrebné na vysporiadanie sa s globálnymi výzvami. Za ne považuje napríklad aj zosilnenie produktivity, zlepšovanie zdravia a ochranu životného prostredia. Svetový lídri by mali lepšie porozumieť  a viac agresívne zatlačiť na krajiny, ktoré sa snažia presadiť si vlastný záujem na úkor globálnych inovácií. Potrebujú formulovať silnejšie vízie spoločne zdieľaných prosperít založených na podstatnom zvýšení svetovej produktivity a inovatívnych produktov a servisov.

Screen Shot 2016-01-28 at 18.19.30

Zdroj: itif.org

Pridať komentár (0)