Slovenské poľnohospodárstvo je na chvoste Európy. Kedy sa konečne situácia zlepší?

  • Bez kvalitnej prvovýroby poľnohospodárstva by na Slovensku chýbali každodenné potraviny ako mlieko, syry či mäso
  • Iba 4 % ľudí na Slovensku pracuje v poľnohospodárstve a zväčša sú to ľudia v dôchodkovom veku
  • Je možné tento negatívny trend zachrániť a produkovať poctivé farmárske výrobky vďaka mladým pracovníkom aj na Slovensku?
slovenskosanagro2
Sanagro
  • Bez kvalitnej prvovýroby poľnohospodárstva by na Slovensku chýbali každodenné potraviny ako mlieko, syry či mäso
  • Iba 4 % ľudí na Slovensku pracuje v poľnohospodárstve a zväčša sú to ľudia v dôchodkovom veku
  • Je možné tento negatívny trend zachrániť a produkovať poctivé farmárske výrobky vďaka mladým pracovníkom aj na Slovensku?

Práca v poľnohospodárstve je v súčasnom svete veľmi podcenená. V rámci Európskej únie sa Slovensko nachádza v rebríčku poľnohospodárskej produkcie na hektár až na 13. mieste z 28.

Toto negatívne umiestnenie má za dôsledok pestovanie obilnín a olejnín vo veľkom množstve, ktoré spravidla majú nižšiu pridanú hodnotu ako zelenina či ovocie. Slováci tak pracujú veľa, no produkujú málo.

Popredné priečky obsadzuje Holandsko s produkciou až 15 229 €, Malta 10 642 € a Belgicko 6 309 €. Na Slovensku je priemerná hrubá poľnohospodárska suma 1 178 €, čo je veľmi podpriemerné. 

Modernizácia poľnohospodárstva je trend, ktorý prišiel aj na Slovensko

V súčasnosti sa snažia poľnohospodárske firmy na Slovensku optimalizovať svoje náklady a vybavenie zavádzaním nových automatizácií a kvalitných strojov. Tieto inovácie potrebujú vysokokvalifikovaných a mladých ľudí, ktorých je v poľnohospodárstve málo, ale predsa sa nájdu. Bohužiaľ, vekový priemer pracovníkov v poľnohospodárstve sa čoraz zvyšuje a mladí ľudia o túto prácu nemajú záujem. 

„Prácu v poľnohospodárstve by som určite odporučil mladým ľuďom. Sme v blízkom kontakte s prírodou, modernou mechanizáciou aj s ľuďmi. Toto odvetvie je skvelé v tom, že každý týždeň, mesiac a aj rok je iný. To, že sme niečo robili minulý rok neplatí, že to budeme robiť tak isto tento rok,“ hovorí iba 28-ročný agronóm Adam Hrebíček z firmy Sanagro.

Sú negatívne tvrdenia o poľnohospodárstve pravdivé?

Práci v poľnohospodárstve sa týkajú mnohé zaužívané stereotypy, ktoré samotní zamestnanci vyvracajú. Už dávno sa nepoužívajú klasické manuálne náradia.

zdroj: Sanagro

Tie nahradili profesionálne stroje ako traktory či kombajny, ktoré sú čoraz efektívnejšie a jednoduchšie na ovládanie. Manuálnu výrobu z časti nahradila automatizácia, ktorá je časovo výhodnejšia.

„Všetko momentálne napreduje a tým pádom aj poľnohospodárstvo. Na trhu je množstvo strojov a technológií, ktoré ľuďom v prvovýrobe zjednodušujú a zefektívňujú prácu,“ hovorí mladý zootechnik Mário Csapucha. 

Aj v poľnohospodárstve sa môže kariérne rásť

„Minulý rok ešte predtým, ako som ukončil vysokú školu, pracoval som ako zootechnik na farme dojníc a odvtedy v tejto práci pokračujem. Snažím sa všímať si všetko, čo súvisí so živočíšnou výrobou a ako ju zefektívniť,“ tvrdí Mário Csapucha, ktorý má na starosti živočíšnu výrobu na farme v Dolných Otrokoviciach, ktorá patrí pod firmu Sanagro.

zdroj: Sanagro

Trend starších ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve je bohužiaľ viditeľný, ale existujú výnimky, ktoré čiastočne vyrovnávajú vekový priemer pracovníkov. V spoločnosti Sanagro, ktorá združuje slovenských farmárov a poľnohospodárov, pracujú mladí ľudia, ktorí sú častokrát na manažérskych pozíciach.

Samotné manažérske pozície sú možné vďaka odovzdávaniu skúseností, ale aj rôznych školení či kvalifikácií v danom obore. „Treba sa neustále učiť od starších a skúsenejších kolegov a napredovať. Pre mňa je najväčšia výzva dopestovať čo v najväčšom množstve a v čo najvyššej kvalite komodity, ktoré sú predajné na trhu alebo kvalitné krmivo pre živočíšnu výrobu,“ hovorí agronóm z firmy Sanagro Tomáš Bednár.

Dôležitá je vysoká škola, ale aj každodenná prax

Teoretické základy poľnohospodárstva sa dajú naučiť v škole, ale najdôležitejšia je prax. „Ani jeden hospodársky rok nie je rovnaký a vždy nás vie zaskočiť úplne iným spôsobom. Vtedy musíme reagovať presne v tom momente, zobrať si zo situácie poznatok a poučiť sa do budúcnosti,“ tvrdí Tomáš Bednár.

zdroj: Sanagro

Pre tých ľudí, ktorí majú radi prírodu, prácu na čerstvom vzduchu a rôznorodosť, je práca v poľnohospodárstve ideálnou voľbou. „Najpríjemnejšie na mojej práci agronóma je pobyt na čerstvom vzduchu. Nie som izolovaný iba na kancelársku prácu, i keď aj tá je nutná v podobe administratívy,“ dodáva Adam Hrebíček.

Slováci častejšie siahajú po potravinách vypestovaných na ich území

Čoraz viac Slovákov preferuje kvalitné potraviny dopestované na Slovensku s dôrazom na ich pôvod. Vďaka firme Sanagro, ktorá ponúka prácu farmárom, je možné vypestovať a vyprodukovať kvalitné domáce potraviny, za ktoré si nemajú problém Slováci priplatiť.

Vďaka profesionálnej technike a kvalitnému prístupu farmári vedia vypestovať plodiny a vyprodukovať živočíšne produkty, o ktoré je neustály dopyt. Ako hovorí agronóm Adam Hrebíček: „Veda, výskum a vývoj idú vpred, či už v mechanizácii, rastlinnej alebo živočíšnej výrobe a preto máme o prácu postarané, ale aj veľmi dobre zaplatené.“

zdroj: Sanagro

Nákupom kvalitných domácich potravín a efektívneho hospodárstva je možné negatívny trend poľnohospodárstva na Slovensku zmeniť a pozdvihnúť. Je možné, že v priebehu pár rokov sa Slovensko dostane na popredné priečky a bude konkurovať západným európskym krajinám.

Hnacou silnou pre rozvíjajúci potenciál v poľnohospodárstve sú inovatívne poľnohospodárske firmy ako je Sanagro, ktoré prinášajú do regiónov nie len zamestnanosť, ale aj zahraničné inovácie.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech