Slovensko má zákon, aký tu ešte nebol. Spája biznis a rodinu

  • Parlament schválil zákon z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Týka sa sociálneho podnikania a definuje rodinné podniky
Rodina drží hotovú pizzu vo svojom podniku. Minister práce Krajniak
TASR/Daniel Veselský, Jaroslav Novák
  • Parlament schválil zákon z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Týka sa sociálneho podnikania a definuje rodinné podniky

V slovenskom parlamente prešla novela zákona z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá prináša dobré správy pre oblasť sociálneho podnikania. Ako uvádza rezort, novela odstraňuje prekážky, zlepšuje podmienky pre podnikanie a zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície.

Zákon vstúpi do platnosti od 1. 1. 2023.

Ministerstvo pracovalo na novele spolu s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie. Vychádzalo tiež zo svojich doterajších skúseností z praxe.

Čo sa týka podpory rozvoja sociálneho podnikania, zameriava sa hlavne na progres „produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sa organizujú nezávisle od štátnych orgánov a ich hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech“, píše sa v stanovisku.

Rodinné podniky

Novela má priniesť pozitíva aj pre znevýhodnené, zraniteľné osoby v blízkosti rizika chudoby a sociálneho vylúčenia. Reflektuje totiž na požiadavky zamerané na rozvoj smerom k zníženiu tohto rizika.

Zároveň bude zavedená aj definícia rodinných podnikov, ktoré sa zameriavajú na posilňovanie rodinných hodnôt. Znamená to, že akýkoľvek rodinný podnik môže mať okrem plnenia podnikateľskej činnosti s účelom tvorby zisku aj vyšší zámer. Rezort práce tým myslí práve „rozvoj rodinného prostredia a kvality rodinného života“.

„Po prvýkrát má Slovensko legislatívne zakotvené rodinné podnikanie. Tento schválený zákon o sociálnej ekonomike nám umožní podporovať domáce firmy, malých a stredných podnikateľov v súlade s pravidlami EÚ. Tak, ako sme mali v zákone zadefinované sociálne podniky, sme zadefinovali aj rodinné podniky a umožňujeme tak na dobrovoľnej báze tým, pre ktorých je podnikanie nielen za účelom zisku, ale aj srdcovou záležitosťou, aby mohli legálne pomôcť aj ďalším rodinným príslušníkom,“ doplnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spoločenské potreby

Sociálne podniky nie sú vo svojej činnosti primárne zamerané na dosahovanie zisku. Ich hlavným záujmom je podľa rezortu riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu. Tie totiž nemusia byť zaujímavé pre bežný podnikateľský sektor. Vďaka novele z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny teda neostanú nepovšimnuté.

Pod spoločenskými potrebami možno rozumieť najmä prospešné služby ako zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, vzdelávanie a výchova alebo ochrana životného prostredia.

Výnimočnosť sociálnych podnikov spočíva aj v tom, že zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné osoby, pre ktoré je uplatnenie na trhu práce problematické. Taktiež hrajú dôležitú úlohu v rámci úspory verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia.

Medzi sociálnymi podnikmi možno na Slovensku nájsť viacero foriem. Jednou z najbežnejších sú sociálne podniky založené samosprávou, známe ako obecné sociálne podniky. Z celkovo približne 530 registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku ich je v súčasnosti vyše 100.

Udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie podporuje aj online katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov, ktorý pripravila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podrobnosti k návrhu zákona nájdeš aj na stránke slovenskej Národnej rady.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, NR SR, Katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá