Slovensko zháňa stovky vojakov do aktívnych záloh. Láka ich na niekoľko benefitov

  • Aj uplynulé obdobie ukázalo, akí dôležití sú naši vojaci pre pomoc Slovensku v rôznych krízových situáciách
  • Teraz sa môžeš prostredníctvom aktívnych záloh stať jedným z nich
  • Ozbrojené sily SR plánujú v roku 2021 vycvičiť stovky vojakov zaradených do aktívnych záloh
MOSR
  • Aj uplynulé obdobie ukázalo, akí dôležití sú naši vojaci pre pomoc Slovensku v rôznych krízových situáciách
  • Teraz sa môžeš prostredníctvom aktívnych záloh stať jedným z nich
  • Ozbrojené sily SR plánujú v roku 2021 vycvičiť stovky vojakov zaradených do aktívnych záloh

Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny a to priamo v mieste svojho trvalého bydliska. 

Vojaci aktívnych záloh môžu počítať s motivačným príspevkom 600 eur ročne, a to za predpokladu, že absolvujú aspoň 75 % doby cvičenia. Rovnako im patrí podľa dĺžky cvičenia aj pomerná časť hodnostného platu.

zdroj: MOSR

Okrem toho bude rezort obrany nahrádzať zamestnávateľom mzdové náklady za čas neprítomnosti zamestnancov. Pôjde o náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb na cvičení, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia. Taktiež dostaneš náhradu cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia, alebo do miesta nástupu na plnenie úloh a späť.

Vedenie rezortu avizuje, že aktívne zálohy prejdú v budúcnosti zmenami. „Uvedomujeme si nedostatky tohto projektu, medzi ktoré patrí najmä nízky záujem. Po vzore Českej republiky a úspechu ich armády vieme, že sa to dá robiť inak. Preto plánujeme do budúcnosti nielen legislatívne zmeny, ktoré by mali napomôcť Ozbrojeným silám SR v budovaní aktívnych záloh a podporiť tak pripravenosť Slovenska na prípadnú potrebu obrany,“ vyjadril sa v tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Naď. 

zdroj: MOSR

Výcvik aktívnych záloh bude zameraný napríklad na zdokonaľovanie v oblasti delostreleckých zbraňových systémov, komunikačných a informačných prostriedkov, logistiky vojsk, ako aj chemickej či biologickej ochrany. V prípade Vojenskej polície si príslušníci aktívnych záloh precvičia odbornosti vojenskej dopravnej a poriadkovej služby či ochranu osôb a objektov.  

Po novom do rozhodnutí rezortu obrany majú byť zapojení aj samotní vojaci

Ministerstvo obrany SR pripravuje opatrenia na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov. V pláne je novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Do jej prípravy chce rezort obrany zapojiť aj samotných príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vojaci môžu svoje nápady na zmeny či úpravy zákona posielať do konca októbra 2020 na e-mailovú adresu [email protected]

„Keďže ma náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR požiadal o úpravu legislatívy tak, aby sme skvalitnili podmienky vojakov pre službu vlasti, veľmi rád mu vyhoviem, avšak s podmienkou, že do procesu úpravy musia byť zapojení aj priamo vojaci. Preto som sa ich rozhodol osloviť listom s výzvou a ponukou, aby sme do tejto novely išli spolu. Zároveň chcem všetkých vojakov a vojačky ubezpečiť, že každým jedným podnetom sa spolu s kolegami budeme zaoberať,“ povedal v tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Naď.

zdroj: MOSR

Novela zákona č. 281/2005 má zabezpečiť dynamický a pružný priebeh štátnej služby profesionálnych vojakov reflektujúci požiadavky ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to s dôrazom na rozvoj systému vzdelávania, kariérneho postupu, služobného hodnotenia a nefinančných benefitov.

Vedenie rezortu chce aj týmto krokom presadzovať zásady transparentnosti, objektivity a profesionality vo všetkých oblastiach spadajúcich do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a súvisiacich s vytváraním optimálnych podmienok výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov.

Zdroje: slovensko.sk, regruntacia.sk, MOSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech