Slovensku hrozí nebezpečná kríza: Zväz spracovateľov dreva SR navrhuje konkrétne riešenie

  • Ceny guľatiny sú najvyššie za posledné tri roky
  • Sme svedkami prudko nastupujúcej recesie stavebníctva
drevo, les
Unsplash/Luca Bravo, Alexandre Jaqueto
  • Ceny guľatiny sú najvyššie za posledné tri roky
  • Sme svedkami prudko nastupujúcej recesie stavebníctva

Vláda by mala jasne deklarovať princíp, ktorý dovoľuje spaľovať iba to drevo, ktoré sa nedá mechanicky a ani chemicky spracovať. V tlačovej správa to žiada Zväz spracovateľ dreva SR (ZSD SR).

Lesnícko-drevárskemu sektoru by podľa zväzu pomohlo, keby sa ceny guľatiny znížili. Zväz apeluje najmä na štátny podnik Lesy SR, ktorý je smerodajne určujúcim subjektom na slovenskom trhu.

„Ceny suroviny, teda ihličnatej guľatiny, sú na najvyššej úrovni za posledné tri roky, v priemere 130 eur za meter kubický, oproti cenám produktov – teda reziva, ktoré sa počas júla prepadli o sto a viac eur na domácom i zahraničných trhoch,“ informoval ZSD SR.

Ako ďalej uviedol, sme svedkami prudko nastupujúcej recesie stavebníctva, ktoré prestalo odoberať stavebné rezivo, čo ovplyvňuje aj odber guľatiny spracovateľov od dodávateľov v štátnom i súkromnom sektore.

Výkon slovenského drevospracujúceho priemyslu podľa zväzu prináša ročne dve percentá k hrubému domácemu produktu Slovenska, no napriek tomu je jeho potenciál stále nie dostatočne využitý.

„Problémy, ktorým musí počas vojnového konfliktu na Ukrajine čeliť, súvisia so všetkými sankčnými opatreniami a do značnej miery ovplyvňujú aj jeho výkonnosť,“ tvrdí ZSD SR.

Stúpa tiež energetická náročnosť výroby, prejavuje sa cenová nestabilita na trhoch, nastáva rozvrat dodávateľských vzťahov a zväz pociťuje aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Lesy SR palivové drevo ani štiepku do zahraničia nevyvážajú

Štátny podnik Lesy SR, ktorý je v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRS SR), žiadne palivové drevo ani štiepku do zahraničia nevyváža. Informuje o tom v tlačovej správe komunikačný odbor MPRV SR v reakcii na výzvu ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) o regulovaní vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia.

V roku 2022 je podľa ministerstva plán spracovania dreva v štátnom podniku Lesy SR v objeme 3 510 000 m3, z toho plán palivového dreva je v objeme 147 555 m3, čo predstavuje 4,2 percenta z celkovej ťažby dreva.

Tieto objemy určujú Programy starostlivosti o les (PSL), ktoré sú záväznými dokumentami vychádzajúcimi z vedeckých poznatkov o trvalo udržateľnom hospodárení.

Sú naplánované na obdobie 10 rokov a nie je ich možné meniť na základe rozhodnutia ministra alebo na základe aktuálneho zvýšeného dopytu po palivovom dreve.

Zvyšovanie produkcie nad objemy stanovené schválenými PSL by ohrozilo mimoprodukčné funkcie lesa, najmä ich vodozádržnú schopnosť, čo by vzhľadom na vysychanie Slovenska spôsobilo nenahraditeľné škody, tvrdí agrorezort.

„Vzhľadom k tomu, že od 1. apríla 2022 bolo pod Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vedie práve minister Budaj, delimitovaných cca 49-tis. ha lesných pozemkov v národných parkoch, musel štátny podnik Lesy SR znížiť plánovanú produkciu dreva o cca 45-tisíc m3 v tomto roku,“ píše sa ďalej v tlačovej správe. Produkciu na týchto územiach musí v zmysle platných PSL zabezpečiť práve rezort ministra Budaja, do ktorého správy patria.

Drevo by malo byť cenovo dostupné

Súčasná energetická kríza spojená s ruskou agresiou na Ukrajine zvyšuje v celej Európe tlak na cenu dreva. Dôsledkom toho môže dôjsť k nadmerným vývozom dreva do zahraničia a tiež k nelegálnym ťažbám.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhlo konkrétne riešenie – uprednostňovanie dreva pre domácnosti, pred vývozom dreva do zahraničia. Toto opatrenie ale nemôže byť jediným.

Situácia na slovenskom trhu v súvislosti s využitím a ďalším spracovaním dreva:

  • Zväz spracovateľov dreva SR požaduje, aby sa drevo vhodné na priemyselné spracovanie, tzn. hlavne vláknina, vylúčilo z možnosti energetického zhodnocovania. Inými slovami – aby sa zakázalo spaľovanie dreva, ktoré je priemyselne upotrebiteľné. Na druhej strane, prevažná väčšina (možno až 90 %) domácností využíva pri vykurovaní práve vlákninu. Teda to isté drevo, ktoré požadujú aj majitelia spracovateľského priemyslu.
  • Naopak, Slovenský zväz výrobcov tepla hovorí, že presne tú istú vlákninu treba prednostne využívať na zásobovanie ich energetických zariadení, teplární a pod.
  • Obchodníci s drevom vyvážajú veľkú časť slovenského dreva (vlákniny) do zahraničia, kde sú v týchto mesiacoch ceny ešte vyššie, než u nás. A toto sa deje v situácii, kedy nemáme priebežné informácie o vývoze dreva do zahraničia.
  • Národné lesnícke centrum navrhuje v tejto situácii odvážať a predávať kalamitné drevo z najviac chránených území národných parkov.  
Zdroje: SITA, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá