Slovenský „eko“ projekt, ktorý zachraňuje našu prírodu, si všimli aj vo svete

  • Projekt obnovy panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku prebiehal v rokoch 2011 - 2017
  • Podarilo sa mu obnoviť mnohé vzácne biotopy na území európskeho významu
  • Projekt si všimla aj Európska únia v rámci ocenení LIFE Awards 2019
Ilustračný obrázok (pixabay.com, wikikedmia Igor Marhevský)
Ilustračný obrázok (pixabay.com, wikikedmia Igor Marhevský)
  • Projekt obnovy panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku prebiehal v rokoch 2011 - 2017
  • Podarilo sa mu obnoviť mnohé vzácne biotopy na území európskeho významu
  • Projekt si všimla aj Európska únia v rámci ocenení LIFE Awards 2019

Podunajská nížina patrí medzi najvzácnejšie oblasti Slovenska, kde sa nachádza množstvo ojedinelých druhov živočíchov a rastlín. Najúrodnejšie územie našej krajiny nájdeš na juhozápadnom Slovensku a rozprestiera sa v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom aj v Trenčianskom kraji.

Ešte v prvej polovici minulého storočia sa tu nachádzalo 8 300 hektárov slanísk, ide o zvláštny typ mokradí, ktoré vznikajú pôsobením morskej vody. Počas posledných 50 rokov zaniklo v tejto oblasti takmer 95 % výmery slanísk, čo zapríčinilo aj úhyn mnohých rastlín a živočíchov.

Stretneš sa tu aj so vzácnymi vnútrozemskými viatymi pieskami, ktoré vznikli ešte počas doby ľadovej a predstavujú poľnohospodársky významné územie. Ohrozuje ich burina aj dreviny, ktoré sa tu umelo vysádzali, aby sa zabránilo erózii. Ich korene produkujú toxíny a tie zabraňujú klíčeniu a rastu ostatných rastlinných druhov v okolí, takže pôvodné druhy viatych pieskov postupne vytláčajú. V minulosti sa tu pásli aj hospodárske zvieratá, no bez nich došlo k hromadeniu odumretej biomasy.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Slanisko (wikikedmia Dr. Killer)

Od roku 2011 sa túto lokalitu európskeho významu snažili zachrániť spoločnosť Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Štátna ochrana prírody SR a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Chcú ochrániť ako slaniská, tak aj viate piesky a vzácne živočíchy či rastliny spojené s týmto územím.

„Keďže tieto biotopy sú v nepriaznivom stave a mnohé zanikajú, začlenené sú medzi tzv. prioritné biotopy, ktorých ochrana sa zabezpečuje v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000. Nákup alebo dlhodobý prenájom pozemkov je najefektívnejší a často jediný možný spôsob ako zabezpečiť realizáciu ochranárskych aktivít, t.j. vhodného manažmentu na súkromných pozemkoch. V rámci projektu sa odkúpilo 78,3 ha pozemkov s výskytom slaniskových a pieskových biotopov v územiach európskeho významu Mostové, Panské lúky, Kamenínske slaniská, Pavelské slanisko a Nesvadské piesky,“ stojí v oficiálnej správe projektu.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Močiare (wikimedia, Rios)

Projekt prebiehal až do roku 2017 a podarilo sa mu zachrániť a obnoviť  biotopy so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov na ňu viazaných. Na Kamenínskom slanisku bol zasypaný takmer pol kilometra dlhý odvodňovací kanál, na čo sa použilo cca 5 000 m3 zeminy a došlo k zlepšeniu hydrologického režimu.

Z území sa tiež opäť stali pastviny pre rôzne druhy hospodárskych zvierat Na lokalitách Mostové a Pavelské slanisko je pastva zabezpečená formou mobilného stáda. Na ostatných lokalitách (Kamenínske slaniská, Šurianske slaniská, Bokrošské slanisko, Komárňanské slanisko, Pri Orechovom rade, Síky, Marcelovské piesky, Chotínske piesky, Čenkov) bola pastva obnovená v spolupráci s miestnymi hospodármi. Pasú sa tu kravy, ovce, kozy, kone aj vodné byvoly.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Ilustračný obrázok (pixabay.com)

„Za najväčší prínos projektu považujeme fakt, že sa nám podarilo zabezpečiť ochranu týchto vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie,“ uviedla manažérka projektu Viera Šefferová z DAPHNE pre portál Ministerstva životného prostredia.

Úspešný projekt si všimla aj Európska únia a zaradilo ho do súťaže LIFE Awards 2019, ktorá ocení najlepší ekologický projekt EÚ. Za projekt môžeš zahlasovať na tejto stránke. Spolu s 15 ďalšími projektami bude súťažiť o ocenenie LIFE+ od Európskeho komisára pre životné prostredie Karmena Vellu. Projekty boli nominované v kategóriách Príroda, Životné prostredie a Klíma. Ocenenie projekt obdrží 16. mája v rámci Európskeho zeleného týždňa.

Zdroj: TS, portál Ministerstva životného prostredia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech