Slovenský internet je v panike: Ak robíš videá, musíš sa nahlásiť. Inak ťa čaká mastná pokuta

  • Nový zákon o mediálnych službách vyvolal rozruch
  • Majiteľom kanálov na TikTok, Facebook Watch, youtuberom a ďalším pribudli nové povinnosti
Žena sa natáča na mobil a mobil v ruke
Ilustračný obrázok, Unsplash/Jenny Ueberberg, Unsplash/@czapp_arpad
  • Nový zákon o mediálnych službách vyvolal rozruch
  • Majiteľom kanálov na TikTok, Facebook Watch, youtuberom a ďalším pribudli nové povinnosti

Iba včera (25. januára) informoval portál O médiách o novinke, ktorá pobúrila mnohých Slovákov. Predovšetkým ide o ľudí, ktorí zdieľajú svoje videá na sociálnych sieťach ako YouTube, Instagram či TikTok, ale aj pre všetkých tvorcov podcastov.

Podľa zmeny sú fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré majú svoj kanál na týchto sociálnych sieťach, povinné najneskôr v deň spustenia služby oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby. Táto novinka vznikla pod zákonom o mediálnych službách, pričom dotknuté osoby si mali svoju oznamovaciu povinnosť splniť do 31. decembra 2022.

Novinka vyvolala instantnú paniku a internetom sa začalo šíriť, že za nahlásenie musí každý človek, ktorý pridáva videá na sociálne siete, zaplatiť poplatok 260 eur. My sme sa pozreli na to, ako to funguje a kto sa skutočne nevyhne poplatku. Čo teda musíš urobiť, ak na akúkoľvek platformu pridávaš videá? A dá sa mastnému poplatku vyhnúť?

Peňažná sankcia

V tlačovej správe, ktorú zverejnila Rada pre mediálne služby, sa uvádza, že ide o subjekty, ktoré doposiaľ nemali voči Rade žiadnu povinnosť, čiže je pravdepodobné, že jej zavedenie nezaregistrovali.

Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Naším cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby. 

Rada pre mediálne služby preto odporúča tým, ktorí nestihli povinnosť oznámenia splniť do konca roka, aby tak urobili čo najskôr. Ak sa tak nestane, tvorcovi kontentu na sociálnych sieťach môže byť uložená už spomenutá peňažná sankcia. 

„Rada pre mediálne služby uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 30 eur do 1 000 eur, ak nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 174 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách),“ ozrejmujú právnici z kancelárie Vojčík & Partners.

„Orgán dohľadu pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, rozsah a následky porušenia povinností a ich trvanie, ako aj na získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán. Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej sa uložila; orgán dohľadu môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu,“ uvádzajú právnici ďalej.

Kto všetko sa musí rade nahlásiť a koho sa týka povinnosť platiť poplatok? Dočítaš sa na druhej strane. >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Rada pre mediálne služby, O médiách, Instagram/deni.miklosova

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá