tím Sensoneo: Martin Basila, Andrea Basilová, Jaroslav Galáš
tím Sensoneo: Martin Basila, Andrea Basilová, Jaroslav Galáš

Slovenský startup spúšťa v Bratislave odpadovú revolúciu a hľadá nové posily. Ponúka takmer 2-tisíc eur

  • Bratislava prichádza s veľkou novinkou, ktorá urobí naše mesto čistejším
  • Podieľať sa na nej bude slovenský startup, ktorý už zaujal desiatky krajín po celom svete
  • Bratislava prichádza s veľkou novinkou, ktorá urobí naše mesto čistejším
  • Podieľať sa na nej bude slovenský startup, ktorý už zaujal desiatky krajín po celom svete

Technologická firma Sensoneo pomáha mestám, ale aj súkromným spoločnostiam nakladať s odpadmi efektívne, s cieľom znížiť negatívny dopad na životné prostredie. Ich riešenie kombinuje vlastné Smart senzory, ktoré monitorujú odpad v reálnom čase. Zároveň vedia komplexne digitalizovať odpadovú infraštruktúru a riadiť odpady na základe dát.

Sensoneo riešenie už zaujalo mestá a spoločnosti po celom svete a aktuálne je využívané v projektoch v cca. 60 krajinách sveta. Obchodne sa pritom sústredí na Európu, Stredný východ, USA a Kanadu. Firma teraz chystá veľké novinky aj v Bratislave.

Firma Pavla Čekana, ktorá pomáha Slovensku bojovať s pandémiou, je v obrovskej strate. Má to ale jasný dôvod

Práve tu v spolupráci s bratislavským magistrátom a mestskou spoločnosťou OLO spúšťajú projekt zameraný na digitalizáciu a zefektívnenie zvozu odpadu. Mesto od projektu očakáva úspory v najazdených kilometroch aj vyprodukovaných emisiách, ako aj možnosť včas zasiahnuť v prípade preplnených nádob. Projekt bude prebiehať v niekoľkých etapách do apríla 2022.

Čistejšie hlavné mesto

„Pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy to znamená čistejšie verejné priestranstvá a zefektívnenie zvozovej služby,“ objasnila Katarína Rajčanová, hovorkyňa mesta.

Nasadzovanie smart technológií pri správe a zvoze odpadu je v globálnom meradle ešte len na vzostupe – aj svetové metropoly sú vo využívaní týchto technológií v počiatkoch.

„Bratislava by tak bola prvým mestom s referenciou takéhoto rozsahu, ktorá navyše pokrýva hneď niekoľko oblastí naraz – digitalizáciu infraštruktúry, automatickú evidenciu výsypov aj monitorovanie pre účely dynamického zvozu,“ približuje tím Sensoneo.

zdroj: Sensoneo

Cieľom mesta je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov.

„Každá zberná nádoba alebo vrece v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zaznamenaný jej výsyp,“ priblížila Ivana Maleš, spoluautorka Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava.

Taktiež prebehne masívna inštalácia senzorov a to do všetkých zberných nádob na sklo a polopodzemných kontajnerov pod správou spoločnosti OLO. Spolu tak ide o 1 753 nádob, ktorých naplnenie bude monitorované 12-krát denne.

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia WatchDog na všetky zvozové vozidlá, teda celkovo 92 áut.

Watch Dog
zdroj: Sensoneo/ Watch Dog

„Toto zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp.“

Upozorní tiež na podvody, premiestnenie nádob a detailne zaznamená všetky skutočne absolvované trasy.

Pomohol im grant 

Projekt sa realizuje s podporou grantu Európskej rady pre inovácie, ktorý spoločnosť Sensoneo získala v lete 2020 a jeho výška predstavovala 1,368 milióna eur.

„Spolupráca so slovenským hlavným mestom je logickým a prirodzeným vyústením s ohľadom na zameranie našich technológií a príležitosti, ktorú sme vďaka grantu získali. Ďakujeme mestu Bratislava a spoločnosti OLO za dôveru a aktívny záujem o inovácie v oblasti správy a zvozu odpadu. Veríme, že sa nám spoločne podarí posunúť manažment odpadov na vyššiu úroveň, zefektívniť jeho proces a v konečnom dôsledku pozitívne zviditeľniť mesto,“ povedal Tomáš Vincze, manažér projektu v Sensoneo.

Sensoneo je od roku 2018 len druhou slovenskou firmou, ktorá získala grant EIC Accelerator, a jedinou, ktorá zároveň získala aj ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady. Dokázala tak, že patrí medzi svetovú špičku s veľmi sľubným trhovým potenciálom.

„Tento krok môžeme vnímať ako väčšiu motiváciu na podporu štátu smerom k inovatívnym spoločnostiam a technologickým start-upom. Aj tieto firmy sú, našťastie súčasťou nášho ekosystému a majú potenciál posunúť Slovensko bližšie k znalostnej ekonomike, čo je naším strategickým cieľom,“ povedal Martin Basila, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Sensoneo. 

Nárast tržieb

Podľa dát portálu Finstat spoločnosť Sensoneo v roku 2020 znížila stratu o 63 % na -277 392 eur a tržby jej narástli o  77 % na 743 826 eur.

zdroj: Finstat.sk

Úspešný slovenský startup navyše rozširuje svoj tím, najnovšie hľadá posily na marketing. „Práca je veľmi pestrá vďaka rýchlemu produktovému vývoju, ktorí nám zároveň rozširuje aj zákaznícku bázu,“ objasňuje Basila.

Otvorená je pozícia Content Specialist s nástupným platom od 1 500 eur, ako aj B2B Marketing Specialist s nástupným platom od 1 800 eur.

Zdroje: Sensoneo, Mesto Bratislava, Finstat.sk

Najnovšie