V slovenských automobilkách je 14-tisíc voľných pracovných miest, ktoré nevedia obsadiť. Kde sa stala chyba?

  • Náš najvýznamnejší priemysel trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov.
collage
team-bhp.com / commons.wikimedia.org
  • Náš najvýznamnejší priemysel trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov.

Automobilový priemysel na Slovensku hlási znepokojujúce čísla. Na našom pracovnom trhu momentálne chýba asi 14-tisíc kvalifikovaných pracovníkov. Zväz automobilového priemyslu (ZAP) vidí problém najmä vo vzdelávaní.

Okrem toho je problémom aj neefektívnosť úradov práce pri rekvalifikáciách a spájaní nezamestnaných s pracovnými príležitosťami. Štát oslovil asi 6-tisíc ľudí s ponukou práce v trnavskej automobilke PSA Groupe. Prácu prijala iba stovka. A aj z tej sú už niektorí znova nezamestnaní.

„Dnešný systém rekvalifikácií je absolútne nevyhovujúci. O rekvalifikáciách sa dnes rozhoduje bez kompletnej analýzy a posúdenia v kontexte priorít priemyslu. S ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme už otvorili diskusiu o koncepte cielených rekvalifikácií, na ktorom chceme ďalej spolupracovať a prevziať zodpovednosť za jeho prípravu a realizáciu,“ povedal pre TREND viceprezident ZAP Jaroslav Holeček.

  foto: team-bhp.com 

No školy by mali ideálne zabezpečiť, aby pracovníci štátne rekvalifikačné kurzy potrebovali čo najmenej. Klasickým opatrením je systém duálneho vzdelávania, v ktorom si automobilky vychovávajú svojich zamestnancov. No kým sa žiaci z duálneho systému dostanú do praxe, prejde ešte niekoľko rokov. A automobilky potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu okamžite.

„Teší nás, že počet žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania má stúpajúcu tendenciu. V druhom ročníku dnes študuje 243 žiakov a v prvom ročníku 630 žiakov. Zo systému však vieme pre potreby trhu praxe využiť prvých 4-tisíc žiakov najskôr až o tri roky. Kvalifikovaných pracovníkov však potrebujeme už dnes,“ uviedol pre TREND predseda vzdelávacej komisie ZAP Július Hron.

Krátkodobé riešenie preto zástupcovia ZAP vidia aj v zlepšení mobility zahraničnej pracovnej sily. Sami ale uznávajú, že toto nemôže byť dlhodobým systémovým riešením.

foto: carscoops.com

Dlhodobé riešenie vidia najmä v systéme vzdelávania, ktorý dokáže produkovať udržateľné množstvo pracovníkov. Na jednej strane sú už spomínané duálne systémy stredných škôl. No na druhej strane podľa nich treba zaradiť viac praxe v podnikoch aj do technických odborov vysokých škôl.

Nie je tajomstvom, že kvalita vysokých škôl na Slovensku nepatrí medzi veci, na ktoré môžeme byť hrdí. No napriek tomu v spoločnosti prevláda presvedčenie, že s vysokou školou sa automaticky človek ľahšie zamestná. Realita trhu práce je ale úplne opačná. Podľa prezidenta ZAP Juraja Sinaya každý rok prichádza na trh práce o 5-10% menej stredoškolákov a o 5-10% viac vysokoškolákov ako si trh vyžaduje.

Voľné pracovné miesta v najvýznamnejšom priemysle iba ilustrujú hlbšie systémové problémy. Slovensko sa potrebuje zamerať na kvalitu vzdelávania na všetkých úrovniach. Stredné školy, vysoké školy aj systém rekvalifikácií hrajú dôležitú úlohu v zamestnanosti v každom priemysle, nielen v automobilkách.

Samozrejme, každý problém v ekonomike má niekoľko strán. Treba preto zvážiť aj to, či nezáujem o voľné pracovné miesta nie je spôsobený jednoducho tým, že automobilky neponúkajú dostatočné finančné ohodnotenie. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech