Slovinsko ako prvá krajina v EÚ prijalo zákon o práve na vodu pre každého

  • Voda sa stala tekutým zlatom budúcnosti.
voda
  • Voda sa stala tekutým zlatom budúcnosti.

Slovinsko sa rozhodlo prijať do svojej ústavy pozmeňovací návrh, ktorý sa v žiadnom inom európskom štáte ešte neobjavil. Voda sa má stať základným právom pre všetkých a bude tak pod ochrannou rukou štátu a nebude vnímaná len ako bežná komodita na trhu. Slovinci chcú týmto krokom zdôrazniť, vážnosť a dôležitosť všetkých vodných zdrojov. Voda sa totižto stáva zlatom 21. storočia.

Prístup k pitnej vode má byť teda základný právom všetkých občanov a nemala by sa z nej stať komerčná záležitosť. Z 90-členného slovinského parlamentu sa rozhodlo hlasovať 64 poslancov a nikto nebol proti. Do ústavy sa tak môžu doplniť slová o tom, že „každý má právo na pitnú vodu“. Kompletný článok v ústave tak znie takto: „Vodné zdroje teda predstavujú verejný záujem, ktorý je spravovaný štátom. Vodné zdroje trvalo slúžia na zásobovanie občanov a domácností pitnou vodou, a v tomto zmysle nie sú obchodnou komoditou“.

abfoto:wallpaperbetter.com
Tohto hlasovania zdržala len jedna parlamentná strana. Tá je toho názoru, že zmena nebola nutná, a bol to len spôsob, ako umelo zvýšiť podporu publicity. Slovinský premiér Miro Cerar sa už dlhšiu dobu vyjadroval o vode a vodných zdrojoch, ako o „tekutom zlate 21. storočia“, preto je povinnosťou štátu jej ochrana, čo možno na najvyššej úrovni. Premiér krajiny sa taktiež vyjadril, že v budúcnosti sa ich voda stane čoraz cennejšou komoditou, tlak väčších krajín sa bude zvyšovať a Slovinsko sa jej nemôžeme vzdať. Slovinská voda je totižto podľa testov veľmi kvalitná a v budúcnosti sa očakáva, že bude terčom medzinárodných korporácií.

water1

foto:wallpaperbetter.com

Slovinsko sa týmto krokom stáva prvou krajinou v Európskej únií, ktorá vložila do svojej ústavy právo na vodu. Vďaka iniciatíve občanov členských krajín Európskej únie, ktorým sa podarilo vyzbierať cez 1 milión podpisov, sa v roku 2014 vylúčila dodávka vody a riadených vodných zdrojov z pravidiel európskeho vnútorného trhu. Ústavnú ochranu vody sa podarilo zaviesť už v 15 krajinách po celom svete. Slovinsku sa v ekologických otázkach naozaj darí a Slovensko by si z ich konania mohlo brať príklad. Tento rok sa Slovinsku dokonca podarilo ako prvému na svete dostať označenie „zelená krajina“ a ich hlavné mesto Ľubľana získalo titul „Európske zelené mesto“.

zdroj:inhabitat.com zdroj obrázkov a titulnej fotografie:wallpaperbetter.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech