Sno­wden obvi­nil iPho­ny zo sle­do­va­nia

Kika Besedičová / 26. januára 2015 / Tools a produktivita

Keby ste sa ešte dosta­toč­ne nebá­li o svo­je súkro­mie, máme pre vás ďal­šiu sprá­vu. Odkaz Edward Sno­wden nezom­rel a ute­če­nec, kto­rý obna­žil sle­do­va­cie prak­ti­ky NSA, spro­stred­ko­va­ne odha­lil ďal­šie tajom­stvo. iPho­ne pod­ľa neho obsa­hu­je soft­vér urče­ný na sle­do­va­nie uží­va­te­ľa. Aj pre­to Sno­wden smartp­ho­ne od App­le nepou­ží­va, ako potvr­dil jeho práv­nik.

 

Ak sa vláde Spojených štátov zachce, môže ktoréhokoľvek užívateľa prostredníctvom zariadenia sledovať. Užívateľ nemusí nič potvrdzovať ani o ničom vedieť. Okrem toho jeden z nedávno zverejnených dokumentov pôvodne patriacich NSA hovorí, že britská GCHQ sleduje užívateľa prostredníctvom unikátnych identifikátorov (UDID), ktorými sú iPhony vybavené.

V doteraz zverejnených dokumentoch síce špehovací softvér spomenutý nebol, avšak je pravdepodobné, že ešte mnoho dokumentov zverejnené neboli, takže sa ďalších prekvapení môžeme dočkať. Tak, či onak, Snowden iPhone nepoužíva, čo môžete brať ako istý signál. Myslím, že bývalý zamestnanec NSA vie, čo robí.

Dokonca nepoužíva ani iný smartphone, siahol radšej po obyčajnom telefóne. Medzitým Apple pracuje na zlepšení zabezpečenia iOS. Tvrdí, že iOS 8 navrhli tak, aby sa do neho vláda len tak neprebúrala. Apple sa ďalej pripojil k ďalším technologickým gigantom.

Skupina volá po zmene amerických zákonov, pretože neautorizované sledovanie užívateľov a preberanie užívateľských dát sa jej nepáči. Niet divu, ľudia potom strácajú dôveru k samotnej firme, hoci môžu byť do situácie vtiahnuté a nemôžu za ňu.

Pridať komentár (0)