So Staf­fi­no môže­me koneč­ne hod­no­tiť úrad­ní­kov!

Ráchel Matušková / 18. septembra 2015 / Business

Staf­fi­no, už isto všet­ci pozná­te. Využí­va­te ho naprí­klad v reštau­rá­cii, ak sa Vám páči ale­bo nepá­či obslu­ha. Tak ako v reštau­rá­cii, ste už urči­te boli aspoň na jed­nom úra­de. Znu­de­ný a neochot­ný úrad­ník Vám znep­rí­jem­nil už aj tak dosť otrav­ný byrok­ra­tic­kú pro­ces? Ale­bo prá­ve naopak, vyšiel Vám pra­cov­ník úra­du v ústre­ty, ochot­ne pomo­hol a ešte sa aj usmial, chce­li ste ho verej­ne pochvá­liť, no nema­li ste na pries­tor? Vďa­ka Sta­fi­i­no sa o tom dozvie pria­mo pri­má­tor.

 

Mesto Martin je podľa štatistík najtransparentnejším mestom na Slovensku za rok 2014 a toto umiestnenie len potvrdzuje zavedením Staffina. Martin urobil krok k zlepšeniu služieb poskytovaných vo svojich úradoch, tým že sa ako prvé mesto odhodlalo využívať Staffino. Po krátkom čase sa k Martinu pripojila aj Trnava.

 

 

 

Martinčania a Trnavčania môžu cez Staffino hodnotiť odbornosť a prístup úradníkov, ich rýchlosť pri vybavovaní problémov či celkový dojem z fungovania mestského úradu. Na pochvaly a pripomienky občanom Martina cez Staffino odpovie primátor Andrej Hrnčiar:„Denne sa na úrade premelú stovky ľudí. A stať sa môže čokoľvek. Chceme vedieť ako prví, ak bol Martinčan nespokojný a chceme to riešiť. Chceme vedieť, kto a v čom je dobrý a nebojíme sa počuť, v čom práca úradníkov kríva. Len tak môžeme servis na úrade skvalitniť.“

 

Do otvoreného hodnotenia úradníkov sa pridáva aj mesto Trnava.„Od začiatku sa snažíme presadzovať moderné a transparentné riešenia, ktoré stierajú hranice medzi občanmi a správcami mesta. Chceme potvrdiť našu otvorenosť názorom. Aby občania vedeli, že ich počúvame a problémy budeme riešiť, “ komentuje rozhodnutie zaviesť hodnotenie úradníckej práce primátor Trnavy Peter Bročka.

 

Boli sme milo prekvapení prístupom vedenia mesta Martin a Trnava. Hodnotenie úradníkov je omnoho citlivejšie ako trebárs hodnotenie čašníkov či predavačov. Tím okolo primátora Hrnčiara a Bročku len dokazuje, že sa nebojí blízkeho kontaktu s občanmi. Ten môže odhaliť príjemnú či nepríjemnú pravdu o fungovaní úradníkov. Sme zvedaví, aké výsledky dosiahne mesto v priebehu troch mesiacov a čo sa podarí na mestskom úrade zlepšiť. Veríme, že energia vedenia mesta zbierať hodnotenia v priebehu času nepoklesne,” hodnotí spoluprácu spoluzakladateľ hodnotiaceho systému Staffino Tomáš Rosputinský.

 

 

Ako hodnotiť mestský úrad cez Staffino?

  1. Stiahnite si na mobil aplikáciu Staffino a vyhľadajte si Mestský úrad Martin alebo Trnava.

 

Hodnotiť sa dá aj cez internetové stránky:

www.staffino.sk/mestomartin

www.staffino.sk/mestotrnava

 

  1. Zvoľte si, čo chcete hodnotiť: odbornosť pracovníka, prístup pracovníka, rýchlosť vo vybavovaní, celkový dojem alebo primátora mesta.

  2. Vyjadrite svoj názor – poďakovanie alebo návrhy na zlepšenie.

 

Martinčania, Trnavčania šup-hop do hodnotenia a prispejete tak k lepšiemu fungovaniu Vášho mesta! Obyvatelia iných miest môžu zatiaľ čakať, kým sa k tomuto kroku odhodlajú aj páni na ich úradoch.

 

Zdroj: Ts

Pridať komentár (0)