Som nová kolegyňa Carmen, zvýšim produktivitu o 15 %

 • Asi by ste sa vôbec nečudovali, keby vám predstavili novú kolegyňu Carmen
 • Ani Tanja a Jessy by vás v globalizovanom svete príliš neprekvapili
 • Už menej bežné však – aspoň zatiaľ – je, že unesú 500-kilové bremená a ich zásluhou produktivita stúpa o 15 % pri urýchlení výrobných procesov dokonca o 40 %
Pexels/Chevanon Photography (ilustračný obrázok)
 • Asi by ste sa vôbec nečudovali, keby vám predstavili novú kolegyňu Carmen
 • Ani Tanja a Jessy by vás v globalizovanom svete príliš neprekvapili
 • Už menej bežné však – aspoň zatiaľ – je, že unesú 500-kilové bremená a ich zásluhou produktivita stúpa o 15 % pri urýchlení výrobných procesov dokonca o 40 %

Áno, nielen hurikány dostávajú ženské mená. Na rozdiel od ničivých živlov však Carmen, Tanja aj Jessy prinášajú osoh. Zosobňujú (takmer doslova) vyššiu vývojovú generáciu robotov: sú cobotmi. Co-roboty alebo aj kolaboratívne roboty pracujú v priamej interakcii s človekom, čím sa líšia od klasických „neživých“ robotov fungujúcich úplne či takmer izolovane – v zmysle priestoru i činnosti. Samozrejme, coboty zo spomenutého rozdielového dôvodu podliehajú a vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným nárokom.

Rozhýbali všetky automobilky

„Vďaka cobotom sme dosiahli novú úroveň výrobného procesu. Je to kooperácia ľudí a techniky, pri ktorej zostáva človek stredobodom diania,“ konštatuje v reportáži CNN Johann Soder, generálny riaditeľ nemeckej firmy Süddeutsche-Elektromotoren-Werke (SEW), ktorá má motto „dávame svet do pohybu“.

Konkrétne prostredníctvom svojej pobočky v SR rozhýbala spoločnosť SEW všetky štyri automobilky pôsobiace na Slovensku ako dodávateľ zariadení, technológií a riešení z oblastí mechaniky a elektroniky pohybu. Firma SEW-Eurodrive SK s novým sídlom v Bernolákove sa kontinuálne stará aj o udržanie automobiliek v prevádzke, zaisťuje zvyšovanie ich produktivity a úsporu energií. Navyše, popri oblasti automotive sa úspešne etablovala prakticky vo všetkých ďalších priemyselných odvetviach.

Vhodné riešenie aj pre stredné a menšie firmy

Coboty z viacerých dôvodov predstavujú vhodné riešenie automatizácie aj pre stredné či menšie firmy. K benefitom patrí, že sú subtílnejšie, mobilnejšie, funkčne flexibilnejšie, priestorovo nenáročnejšie a napospol lacnejšie.

Ďalšie výhody cobotov v porovnaní s konvenčnými predchodcami? Ľahšie sa programujú, dajú sa sprevádzkovať za niekoľko hodín namiesto týždňov a sú extrémne bezpečnejšie, hoci na rozdiel od masívnych robotov v „klietkach“ pracujú po boku ľudských operátorov. Vďaka svojim senzorickým parametrom vytvoreným už pre toto milénium v prvom rade neohrozujú kolegov z mäsa a kostí, ale ani jeden druhého navzájom či iné zariadenia alebo produkty.

Napríklad v SEW sa najväčšej popularite tešia malé pracovné stanice, ktoré po fabrike sprevádzajú zamestnancov presúvajúcich sa bicyklami – nielen pomáhajú s prepravou komponentov, ale aj upozorňujú na prípadné logistické či montážne chyby.

Ubudne 75 miliónov pracovných miest

V súvislosti s čoraz skloňovanejším Priemyslom 4.0 je vari najčastejšie preberanou témou škrtanie pracovných pozícií a možné negatívne dopady tohto fenoménu na sociálnu situáciu. World Economic Forum (WEF) vlani v septembri v čínskom Tchien-ťine odhadlo do roku 2022 celosvetový úbytok 75 miliónov terajších pracovných miest „vinou“ evolúcie strojov a výrobných procesov.

Zároveň však spomenutá správa Svetového ekonomického fóra na základe štúdie The Future of Jobs 2018 avizovala vznik 133 miliónov nových pozícií. Upozornila na stúpajúcu dôležitosť rekvalifikovania zamestnancov, ktorí by následne dokázali obsluhovať robotické stroje. Tie podľa prognózy budú už v roku 2025 vykonávať prelomovú nadpolovičnú väčšinu činností: 52 %. Predvlani to bolo 29 %, už v roku 2022 bude podiel 42 %.

Zďaleka to však neznamená, že ľudia za 8 rokov prídu o 23 % uplatnení, čo by z uvedených údajov mohlo vyplývať pri prvoplánovom pohľade. Automatizácia totiž umožní zvýšiť výrobu, produktivitu a kvalitu aj prostredníctvom celkovo väčšieho objemu pracovného času. Z nárastu odpracovaných hodín sa pritom o úmernú porciu postarajú roboty a ešte aj uľavia ľuďom od najúnavnejších, najšpinavších a najnebezpečnejších úkonov.

„V našom ponímaní chceme robotov ako asistentov, ktorí ľuďom pomáhajú, nie ich vytláčajú,“ vysvetľuje supervisor zo SEW Toto Valenziano a pridáva príklad: „Mali sme 35-metrové linky, práca pri nich bola ťažká a monotónna. Roboty do toho vniesli určitú úľavu a rozmanitosť.“

„S pomocou robotov a najmä ich moderných pokračovateľov cobotov sa zvyšuje produktivita, čo umožňuje sústavne expandovať a zriaďovať nové pracovné miesta,“ upozorňuje šéf slovenskej pobočky SEW Patrik Purchart.

Väčšina zamestnancov bude potrebovať upgrade

Niet dôvodu, aby sa ľudia a stroje navzájom vylučovali – roboty sú tu na to, aby pomáhali s fádnou, nepríjemnou či rizikovou prácou, nie oberali zamestnancov o miesta. „Kľúčové je rozmýšľať o všetkých rozličných spôsoboch, ktorými coboty môžu ľuďom asistovať,“ upozorňuje generálny riaditeľ SEW Johann Soder.

Do predmetnej štúdie sa zapojili poprední stratégovia a personalisti z 12 odvetví a 20 krajín, ktoré sa podieľajú na 70 % globálneho hrubého produktu. Prieskum zahrnul 15 miliónov zamestnancov a ukázal, že 54 % pracovníkov veľkých spoločnosti bude musieť zvládnuť podstatný upgrade svojich schopností a zručností, aby dokázali reagovať na výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie.

Presne polovica anketovaných spoločností síce predpokladá do roku 2022 rušenie pracovných pozícií, ale 28 % očakáva ich pribudnutie práve zásluhou automatizácie, ktorá zefektívni a urýchli procesy. Netreba hádať, či do tej druhej skupiny patrí SEW, keďže sám vyrába a dodáva práve stroje, technológie aj softvér v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0.

Samozrejme, v modernom pracovnom prostredí (vrátane výrobnej sféry, ba predovšetkým v nej), v ktorom je ľudský faktor už predovšetkým sofistikovanou pridanou hodnotou namiesto hrubej sily a jednoduchých stereotypných úkonov, sa budú zvyšovať nároky na expertnosť zamestnancov.

Slovensko najzraniteľnejšie v rámci OECD

„Je mimoriadne dôležité, aby firmy cielene podporovali zamestnancov pri rekvalifikáciách a zlepšovaní zručností, aby jednotlivci mali primerane aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu a aby vlády nastavovali celkové prostredie ústretovo voči takejto transformácii pracovného trhu,“ hlási šéf WEF Klaus Schwab.

„Bez proaktívneho postoja môžu firmy aj zamestnanci prísť o ekonomický potenciál štvrtej priemyselnej revolúcie,“ zdvíha varovný prst Saadia Zahidiová, riaditeľka Centra pre novú ekonomiku a spoločnosť pod hlavičkou WEF. Mimochodom, do roku 2025 bude každý z nás potrebovať v priemere o 101 hodín vzdelávania viac, aby v novej dobe obstál, referuje štúdia.

Podľa generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Josého Ángela Gurríu je zmenami vyplývajúcimi z technologického pokroku ohrozených na Slovensku takmer sedemdesiat percent pracovných miest.

„Sú to najvyššie počty v rámci OECD, čo sa týka zraniteľnosti voči technologickým zmenám. Slovenská pracovná sila je nedostatočne pripravená na digitálnu transformáciu,“ cituje TASR Gurríu.

Kolaboratívne roboty v skratke:

 • Vybalenie, montáž a naprogramovanie prvej jednoduchej úlohy sa dá zvládnuť do jednej hodiny
 • Kompletné nastavenie trvá len pol dňa namiesto niekoľkých týždňov
 • Pri obvyklej vyťaženosti návratnosť už za 6 mesiacov
 • Žiadne sekundárne náklady na sprevádzkovanie treťou stranou či sprievodné bezpečnostné opatrenia
 • Úspora priestorov
 • Flexibilita pri prechode medzi rôznymi činnosťami
 • Štyri pätiny cobotov pracujú priamo pri zamestnancoch, a to bez potreby dodatočných ochranných prvkov
 • Ekonomická dostupnosť aj pre stredné a menšie podniky: priemerná cena okolo 21 000 eur

Vývoj pracovného trhu k roku 2022:

Top 10 trendových oblastí

 1. Dátová analýza a expertíza
 2. Umelá inteligencia a výučba strojov
 3. Moderný manažment výrobných procesov
 4. Vývoj softvérov a aplikácií
 5. Profesionálny obchod a marketing
 6. Big Data
 7. Digitálna transformácia
 8. Nové technológie
 9. Organizačný rozvoj
 10. Servis informačných technológií

Top 10 ustupujúcich oblastí

 1. Vkladanie údajov
 2. Účtovníctvo, výkazy a mzdárstvo
 3. Administratívna činnosť
 4. Hromadná továrenská práca
 5. Informácie klientom a zákaznícky servis
 6. Podpora obchodu a úradnícky manažment
 7. Audítorstvo
 8. Materiálne zabezpečenie a skladníctvo
 9. Klasický manažment výrobných procesov
 10. Poštová služba

Vyhľadávané schopnosti

 1. Analytické myslenie a inovatívnosť
 2. Aktívne sebazdokonaľovanie a osvojovanie si stratégií
 3. Tvorivosť, originalita a iniciatívnosť
 4. Štruktúry technológií a programovanie
 5. Kritické uvažovanie a rozbor

Prednosti s klesajúcim významom

 1. Manuálna zručnosť, výdrž a precíznosť
 2. Pamäťové, verbálne, sluchové a priestorové nadanie
 3. Manažovanie finančných a materiálnych zdrojov
 4. Inštalovanie a údržba techniky
 5. Čítanie, písanie, matematika a aktívne počúvanie

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech