Správa štátnych hmotných rezerv obvinenie odmieta, testy vraj nakúpila podľa zákona

  • Správa štátnych hmotných rezerv postupovala v rozpore so zákonom
  • Porušený mal byť princíp transparentnosti aj rovnakého zaobchádzania
  • SŠHR obvinenie odmieta
Ilustračný obrázok
TASR/ František Iván
  • Správa štátnych hmotných rezerv postupovala v rozpore so zákonom
  • Porušený mal byť princíp transparentnosti aj rovnakého zaobchádzania
  • SŠHR obvinenie odmieta

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) postupovala pri troch zákazkách na nákup testov na ochorenie COVID-19 v rozpore so zákonom. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

SŠHR sa ale odvolala, rozhodnutie teda nie je právoplatné. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku ÚVO.

„V čase vyhodnocovania ponuky úspešného uchádzača ponuka spĺňala požiadavky stanovené správou rezerv a z uvedeného dôvodu bola na základe odporúčania odbornej komisie zloženej zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Ministerstva hospodárstva SR uzatvorená kúpna zmluva,“ argumentuje SŠHR, informuje TA3.

Nespĺňa požiadavky

Štátne rezervy podľa ÚVO porušili princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Zmluvu mali uzavrieť „s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené kontrolovaným, pričom uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania“.

Testovanie
zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zákazka v hodnotách miliónov

Kontrola ÚVO sa týkala zákaziek na skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 zadaných postupom priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti z októbra 2020.

Uskutočnila sa po uzavretí zmluvy. Zákazku v hodnote 39,5 milióna eur zadala SŠHR spoločnosti Eurolab Lambda, v hodnote 8,9 milióna eur firme Abbott Laboratories Slovakia a zákazku v hodnote 3,9 milióna eur dostala spoločnosť Juhapharm.

V odvolacom konaní bude rozhodovať Rada ÚVO, lehota na rozhodnutie je 45 dní.

Testovanie
zdroj: tasr/dpa/Matthias Balk

 

Zdroje: TASR, TA3

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK