Košice vyhlásili súťaž na opravy ciest a chodníkov za 8,6 milióna eur

Mesto Košice vyhlásilo súťaž na opravy ciest a chodníkov za 8,6 milióna eur. V utorok boli súťažné podklady pre verejné obstarávanie publikované vo Vestníku verejného obstarávania. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.

Ako pripomenul primátor Jaroslav Polaček, mesto má na tento rok v rozpočte schválený a vyčlenený dvojnásobok financií na opravy mestských a miestnych komunikácií v porovnaní s vlaňajškom. „Pred niekoľkými týždňami sme sa pri okrúhlom stole stretli so zástupcami stavebných firiem pôsobiacich v Košiciach. Informoval som ich aj o tom, aby sa pripravili na toto verejné obstarávanie,“ uviedol.

Oproti predchádzajúcemu verejnému obstarávaniu sa zákazka na opravu komunikácií v meste nebude deliť na dve časti pre okresy Košice I a III, resp. Košice II a IV. „Zároveň sa vďaka lepšie nastaveným podmienkam budú dať flexibilne a prioritne riešiť napríklad aj vzniknuté havarijné situácie v rámci celých Košíc. Predtým, pri rozdelení zákazky na časti, bolo mesto obmedzené z dôvodu vopred zazmluvneného predpokladaného množstva stavebných prác,“ uvádza magistrát s tým, že z verejného obstarávania vzíde jedna firma, ktorá ponúkne najnižšiu celkovú predpokladanú cenu za opravy ciest v celom meste.

S víťazným uchádzačom uzatvorí košický magistrát rámcovú dohodu na obdobie 24 mesiacov. Na základe nej bude zadávať objednávky na jednotlivé úseky opráv a rekonštrukcií. Polaček dodal, že mesto chce opravy ciest zmeniť úplne od základov – nielen čo sa týka kvality. Podľa neho transparentná súťaž pomôže znížiť jednotkové ceny. „Všetky peniaze odteraz pôjdu už len do ciest a budeme ich tak vedieť opraviť omnoho viac ako v minulosti,“ tvrdí.

Víťazná firma má vykonávať opravy bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, dôjsť by malo len k čiastočnému obmedzeniu dopravy.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK