Križovatkou na Šafárikovom námestí čakajú pozitívne zmeny

Mesto Bratislava zmenilo signálny plán. Chodci a cyklisti vďaka tomu namiesto 3 minút čakajú na prechod spravidla 30 – 40 sekúnd a vo väčšine prípadov prejdú obe časti Vajanského nábrežia a Dostojevského radu na jednu zelenú. Pred touto zmenou museli chodci čakať na druhú zelenú na ostrovčeku v strede cesty. Na križovatke s vysokou frekvenciou chodcov a cyklistov sme tak dali prioritu práve týmto účastníkom premávky.

Pôvodný signálny plán mal nastavenú prioritu pre električky a následne individuálnu automobilovú dopravu. Súčasné riešenie dáva prioritu električkám, následne autobusom, potom chodcom a cyklistom a až na záver individuálnej automobilovej doprave. Zmena sa dotkla aj električiek, ktorým sme zrušili povinné zastavenie na zjazde zo Starého mosta, vďaka čomu dnes jazdia plynulejšie. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech